Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Маркетинг


Рахман, Махбубур Сидикович. Міжнародний маркетинг [Текст] = International marketing : навч. посіб. для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / М. С. Рахман; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. - 180 с.
Повніше

Платонов, Павел Сергеевич. Шахерезада продаж [Текст] : бизнес-истории / П. С. Платонов. - Днепр : Монолит, 2018. - 148 с.
Повніше

Любіцева, Ольга Олександрівна. Маркетинг у туризмі [Текст] : практикум / О. О. Любіцева, О. Г. Давидова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : ВПЦ Київський університет, 2017. - 256 с.
Повніше

Криворучко, Сергій Васильович. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільонів [Текст] : монографія / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ&К, 2018. - 463 с.
Повніше

Бойчук, І.В. Маркетинг промислового підприємства [Текст] : навч. посібник / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів ; Львів. комерц. акад. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 360 с.
Повніше

10 успішних українських брендів [Текст] / текст Б. Орловський ; ідея В. Карп'юк. - Брустурів : Дискурсус, 2017. - 188 с.
Повніше

Филановский, Алексей. Главная маркетинговая книга [Текст] / А. Филановский. - Харьков : Ранок : Фабула, 2019. - 240 с.
Повніше

Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / В.Л. Корнієв [та ін.] ; ред. В.В. Кулішов; М-во освіти і науки України. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 383 с.
Повніше

Кіптенко, Вікторія Костянтинівна. Організація екскурсійних послуг [Текст] : підруч. / В. Кіптенко, О. Малиновська. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. - 518 с.
Повніше

Стеф, Юлия. Кто ты на самом деле. Позиционирование и выживание в социальных сетях [Текст] / Ю. Стеф. - Днепр : Лира, 2019. - 136 с.
Повніше

Маркетингове управління конкурентоспроможністю в умовах глобальних викликів [Текст] = Marketing management: facing the global competitiveness challenge : х Міжнар. науково-практична конф. молодих вчених та студентів: тези доповідей 28 березня 2019 р. / Ун-т ім. Альфреда Нобеля, Ун-т Чорногорії, Кіпр. ін-т маркетингу [та ін.] ; відп. за вип., ред. І. В. Тараненко, С. С. Яременко. - Дніпро : [б. и.], 2019. - 348 с.
Повніше

Маркетинговая революция [Текст] = Marketing revolution : радикально новый подход к преобразованию бизнеса, торговой марки и получению практических результатов / П. Р. Гембл [и др.]; ред. И.В. Тараненко; пер. с англ. О. О. Шамрай. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 448 с.
Повніше

Макнейл, Рут. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса [Текст] / Р. Макнейл; пер. с англ. О. О. Шамрай; науч. ред. Е. Е. Козлов. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 423 с.
Повніше

Урбан, Глен. Не просто отношения - защита. Источники доходов в эпоху власти клиента [Текст] / Г. Урбан; пер. с англ. В. А. Сомило. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 258 с.
Повніше

Ядин, Дениэль. Международный словарь маркетинговых терминов [Текст] / Д. Ядин ; пер. с англ. В. О. Шагоян; науч. ред.: В. Н. Савченко, Е. Е. Козлов. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 588 с.
Повніше

Шварц, Пол. Оценка степени удовлетворенности потребителя: как узнать, что на самом деле думают люди [Текст] / П. Шварц ; ред. Е. Е. Козлов ; пер. с англ. Е. И. Дорошенко. - Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. - 352 с.
Повніше

Примак, Тетяна Олександрівна. Маркетинг [Текст] : [навч. посіб.] / Т. О. Примак; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. - Вид. 2-ге, випр. та доп. - Київ : МАУП, 2004. - 228 с.
Повніше

Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посібник / І. Буднікевич, О. Баранник, О. Кифяк та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 535 с.
Повніше

Курбан, Олександр Васильович. PR у маркетингових комунікаціях [Текст] : навч. посібник / О. В. Курбан. - К.: Кондор, 2014. - 246 с.
Повніше

Полторак, Володимир Абрамович. Маркетингові дослідження [Текст] : навч. посібник для студ. вузів / В. А. Полторак, І. В. Тараненко, О. Ю. Красовська. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 340 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Планування комунікаційних процесів
Повніше

Маркетингові дослідження та інформаційне забезпечення маркетингу
Повніше