Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Філософія


Література по темі:

Петрушенко В.Л. Філософія: У 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство,етика та естетика, логіка: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2011. - 647 с.
Повніше

Література по темі:

Кривуля О.М. Філософія: навч. посібник. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. - 592 с.
Повніше

Література по темі:

Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций. - М.: Норма, 2009. -336 с.
Повніше

Література по темі:

Иконникова Г.И. Философия Древнего мира: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -247 с.
Повніше

Література по темі:

Кобылянский В. А. Философия экологии. Краткий курс: учеб. пособие. - М.: Академический Проект, 2010. -632 с.
Повніше

Література по темі:

Колесникова А.С. История философии: учебник. – С-Пб.: Питер, 2010. -656 с.
Повніше

Література по темі:

Черній А.М. Філософія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2011. -392 с.
Повніше

Література по темі:

Иконникова Г.И. История философии XIX - начала XXI века: учебное пособие. -Москва: Вузовский учебник; Москва: ИНФРА-М, 2011. -303 с.
Повніше

Література по темі:

Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2011. - 426 с.
Повніше

Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)

Список видань
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Ліберальна філософія Джона Локка
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Філософські ідеї Григорія Сковороди
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Основні філософські ідеї І.Канта
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Философия в жизни человека и общества
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Неоидеалистические учения XIX в.
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Философия древней Японии
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Філософія епохи відродження
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Древнерусская философия
Повніше