Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Філософія


Петрушенко В.Л. Філософія: У 2-х ч. Світова філософія, фундаментальні проблеми філософії, релігієзнавство,етика та естетика, логіка: Навчальний посібник. - Львів: Новий світ - 2000, 2011. - 647 с.
Повніше

Кривуля О.М. Філософія: навч. посібник. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2010. - 592 с.
Повніше

Сорокина Ю.В. Введение в философию права: Курс лекций. - М.: Норма, 2009. -336 с.
Повніше

Иконникова Г.И. Философия Древнего мира: учеб. пособие. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. -247 с.
Повніше

Кобылянский В. А. Философия экологии. Краткий курс: учеб. пособие. - М.: Академический Проект, 2010. -632 с.
Повніше

Колесникова А.С. История философии: учебник. – С-Пб.: Питер, 2010. -656 с.
Повніше

Черній А.М. Філософія: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2011. -392 с.
Повніше

Иконникова Г.И. История философии XIX - начала XXI века: учебное пособие. -Москва: Вузовский учебник; Москва: ИНФРА-М, 2011. -303 с.
Повніше

Марков Б.В. Философия для бакалавров и специалистов: учебник для вузов. - СПб.: Питер, 2011. - 426 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Ліберальна філософія Джона Локка
Повніше

Філософські ідеї Григорія Сковороди
Повніше

Основні філософські ідеї І.Канта
Повніше

Философия в жизни человека и общества
Повніше

Неоидеалистические учения XIX в.
Повніше

Философия древней Японии
Повніше

Філософія епохи відродження
Повніше

Древнерусская философия
Повніше