ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ ПРОЕКТ ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ

Проект
Учасники проекту
Інструкції
Відеоуроки
Demo Ірбіс з сайту розробника

Статистика
Пошук по електронним каталогам

       Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації № р-23/0/3-16 від 20.01.2016 р. було створено робочу групу з реформування бібліотечної галузі в Дніпропетровській області, яка запропонувала низку заходів щодо поетапного реформування роботи публічних бібліотек області з метою   підвищення ефективності їх діяльності.
          Одним із головних завдань є реалізація роботи зі створення електронних каталогів на фонди кожної публічної бібліотеки Дніпропетровської області.          
          З метою реалізації цього завдання науково-методичний центр для публічних бібліотек області – Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія (КЗК «ДОУНБ») розробила регіональний проект «Електронний каталог».

          Мета регіонального проекту: Створення електронних каталогів на книжкові фонди публічних бібліотек області та перехід на систему корпоративної каталогізації з формування зведеного краєзнавчого каталогу статей із періодичних видань «Дніпропетровщина» та розміщення цих ресурсів на сайті ДОУНБ (www.libr.dp.ua).

                 

Завдання регіонального проекту:

• Організація навчання персоналу бібліотек області: проведення групових навчальних семінарів-тренінгів у центральних публічних бібліотеках області та індивідуальних стажувань-практикумів на базі ДОУНБ.

Протягом року, за окремим графіком 

              

• Встановлення спеціальних програмних засобів на АРМи відповідних працівників центральних публічних бібліотек області.

Протягом року, за окремим графіком

• Тестування створених електронних каталогів та їх редагування.


                Протягом року, за окремим графіком

• Розміщення на веб-сайті ДОУНБ www.libr.dp.ua електронних каталогів на книжкові фонди публічних бібліотек, які мають обсяг від 500 записів і відповідають необхідним стандартним вимогам, та поповнення краєзнавчого каталогу «Дніпропетровщина» автоматизованими засобами.                 

Протягом року, за окремим графіком

• Організація контролю за поповненням електронних каталогів та їх якістю.

Постійно

• Організація рекламних заходів щодо використання електронних каталогів публічних бібліотек області.

Протягом року


                Очікувані результати регіонального проекту:

• Створення електронних каталогів на фонди публічних бібліотек та централізованих бібліотечних систем та подальша їх підтримка з метою використання локально та в мережі Інтернет. 

2019 рік

• Організація роботи зі створення зведеного краєзнавчого каталогу статей із періодичних видань «Дніпропетровщина» в автоматизованій системі віддаленого доступу.

2018 рік


Координатори проекту:

Крупій Г .Я., заст. директора з автоматизації бібліотечних процесів
Абраїмова Т.О., заст. директора наукової роботи
Литвиненко Н.Г., зав. відділом наукового опрацювання документів та організації каталогів        
Луньова І.Є., зав. відділом наукової організації та методики бібліотечної роботи