Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Психологія


Література по темі:

Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід [Текст] : монографія / В.Т. Циба ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2011. - 359 с.
Повніше

Література по темі:

Степанова Л.Г. Введение в гендерную психологию: курс лекций: учебное пособие для вузов. /Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ун-т. -М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2012. -535 с
Повніше

Література по темі:

Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.
Повніше

Література по темі:

Светлов В. А. Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов и послевузовской системы образования. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2011. -350 с.
Повніше

Література по темі:

М'ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник. Т.1. -К.: Алерта, 2011. - 496 с.
Повніше

Література по темі:

Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии: учебное пособие для вузов - СПб.: Питер, 2009. - 320 с.
Повніше

Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)

Список видань
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Елементарні основи теорії соціального суб'єкта
Повніше

Матеріали для написання реферату:

История формирования гендерной психологии
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Забывание как психологический процесс
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Значение слова
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Интеллектуальный акт и его строение
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Виды внимания
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Развитие предметного восприятия
Повніше