Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Психологія


Циба В.Т. Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід [Текст] : монографія / В.Т. Циба ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - К.: Університет "Україна", 2011. - 359 с.
Повніше

Степанова Л.Г. Введение в гендерную психологию: курс лекций: учебное пособие для вузов. /Рос. акад. образования, Моск. психол.-социал. ун-т. -М.: МПСУ; Воронеж: МОДЭК, 2012. -535 с
Повніше

Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.
Повніше

Светлов В. А. Конфликтология: учебное пособие для студентов вузов и послевузовской системы образования. – М.; СПб.; Нижний Новгород: Питер, 2011. -350 с.
Повніше

М'ясоїд П.А. Курс загальної психології: підручник. Т.1. -К.: Алерта, 2011. - 496 с.
Повніше

Лурия, А. Р. Лекции по общей психологии: учебное пособие для вузов - СПб.: Питер, 2009. - 320 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Елементарні основи теорії соціального суб'єкта
Повніше

История формирования гендерной психологии
Повніше

Забывание как психологический процесс
Повніше

Значение слова
Повніше

Интеллектуальный акт и его строение
Повніше

Виды внимания
Повніше

Развитие предметного восприятия
Повніше