Серпень  2023 року

Нові надходження


 

1573737кп мп
929(477.63)"1876/1947"(01)
А 38

Академік із Царичанки : біобібліогр. покажч. / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. М. В. Шевченко, ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2021. - 46 с. - (Достойники Придніпров`я ; Вип. 7)
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573341кп чз, 1573342 аб
81:1(075.8)
А 48

Алексюк, Ігор Анатолійович. Філософія мови: традиція аналітичної філософії : підручник / І. А. Алексюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 320 с.
 
Книга у каталозі

1573377кп хр, 1573378 аб
356.168"19"
А 84

Аростегай, Мартин. Рыцари сумерек. Тайны спецслужб мира / М. Аростегай. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 384 с.
 
Книга у каталозі

1573287кп чз, 1573288 аб
159.98(075.8)
Б 20

Балух Н. С. Специальные проблемы психологического консультирования : [учеб. пособ.] / Н. С. Балух. - Київ : Сварог, 2021. - 336 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573345кп чз, 1573346 аб
005.523
Б 24

Барабаши, Альберт-Ласло. Формула. Универсальные законы успеха / А.-Л. Барабаши. - Киев : Сварог, 2021. - 312 с.
 
Книга у каталозі

1573676кп мп
821.161.1(477.63)'06-1
Б 44

Бельский, Станислав. Книга возвращений / С. Бельский. - Днепр : Герда, 2021. - 64 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573348кп хр, 1573349 аб
821.161.2'06-311.6
Б 46

Бендер, Віталій. Фронтові дороги / В. Бендер. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 278 с.
 
Книга у каталозі

1573764кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Б 48

Бережний, Олександр Г. Кольорове Світло : дуетні вірші / О. Г. Бережний, С. М. Бережна. - Дніпро ; Жовті Води : Дріант, 2021. - 32 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573183кп чз, 1573184 аб
159.942.5
Б 51

Бернхардт, Клаус. Паника. Как знания о работе мозга помогут навсегда победить страх и панические атаки / К. Бернхардт. - Киев : Сварог, 2021. - 190 с.
 
Книга у каталозі

1573740кп мп
02(477.63)"2020"
Б 59

Бібліотеки Дніпропетровщини в цифрах. Рік 2020 : аналіт.-стат. огляд / Дніпропетр. обл. універс. наук. б-ка ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія ; упоряд. І. Є. Луньова ; ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ, 2021. - 56 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

м1573724кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Б 61

Біла, Сніжана Сергіївна. Прихисток вітру : поетична збірка / С. С. Біла. - Кам'янське : Дружко М. О., 2021. - 80 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573224кп хр, 1573225 аб
378:159.9(02.064)
Б 61

Білик, Валентина Григорівна. Природничо-наукова підготовка майбутніх психологів у закладах вищої освіти: теорія і методика : монографія / В. Г. Білик ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 472 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573255 аб, 1573254кп чз
94(410.1)
Б 77

Бойл, Дэвид. Путеводитель по англичанам / Д. Бойл. - Киев : Сварог, 2021. - 250 с.
 
Книга у каталозі

1573730кп мп
340.12(075.8)
Б 86

Бочаров Д. О. Теорія держави і права : навч. посіб. для самост. роботи / Д. О. Бочаров, С. П. Мороз ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2021. - 287 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573755кп мп
821.161.2(477.63)'06-1
Б 87

Бризгаліна, Людмила Михайлівна. Джерело душі / Л. М. Бризгаліна. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 177 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

М1574729кп куц
821.161.2-1
Б 91

Бурлюк, Давид Давидович. Поети брати Бурлюки. Тонкофінґерпринт / Д. Д. Бурлюк, М. Д. Бурлюк ; пер. з рос. О. Вертіль. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 264 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573185кп хр, 1573186 чз
821.161.2'06-31
Б 91

Буряківець, Юрій. Пашпорт на Україну : роман / Ю. Буряківець. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 286 с.
 
Книга у каталозі

1573666кп мп
336.14(477)(075.8)
Б 98

Бюджетна система України : навч. посіб. в схемах і табл. / С. В. Качула, Г. Є. Павлова, Л. В. Лисяк [та ін.] ; Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. - Дніпро : Монолит, 2021. - 332 с. : табл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573711кп мп
929(477.63)"19"
Т 48

В. А. Ткаченко. Куда держишь путь... Взгляд со стороны / сост.: В. В. Олешкевич, В. Г. Гридасов, П. К. Бондаренко ; ред. В. А. Ткаченко. - Днепр : Монолит, 2021. - 232 с. : фот.цв.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573263кп нмо
373.2(072)
В 21

Ватаманюк, Галина Петрівна. Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика : навч.-метод. посіб. / Г. П. Ватаманюк ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Київ : КНТ, 2021. - 480 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1573182кп хр
347.965
В 48

Винавер, Максим Моисеевич. Очерки об адвокатуре / М. М. Винавер. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 176 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573203кп чз, 1573204 аб
821.161.2'06-31
В 48

Винниченко, Володимир Кирилович. Поворот на Україну / В. К. Винниченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 111 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573278кп чз, 1573279 аб
821.161.2'06-311.6
В 48

Винниченко, Володимир Кирилович. Слово за тобою, Сталіне! : роман / В. К. Винниченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 287 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573356кп хр, 1573357 аб
821.161.2'06-311.4
В 48

Винниченко, Володимир Кирилович. Чесність з собою : роман / В. К. Винниченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 143 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573664кп мп
621.311.25(477.41)(09)
В 42

Відлуння рудого лісу в жовтій воді. Кн. 2 / В. Сікун, Л. Покуліта, Л. Кучер та ін. - Жовті Води, 2021. - 136 с. : фот.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573761кп мп
02(477.63)
В 53

Вісник Дніпропетровської бібліотечної асоціації : інформаційний бюлетень. Вип. 7/2021 / голов. ред. Н. М. Тітова ; вип. підгот. І. Є. Луньова ; ред. І. С. Голуб. - Дніпро : ДОУНБ ; ДБА, 2021. - 63 с. : фот., іл.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573338кп куц, 1573339 аб
821.161.2(71).09
Г 14

Гай-Головко, Олекса. Українські письменники в Канаді : літературно-критичні нариси / О. Гай-Головко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 191 с.
 
Книга у каталозі

1573179кп хр
347.9(410)(09)
Г 29

Гейнце, Рудольф. Очерк английского судоустройства в связи с судом присяжных / Р. Гейнце. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 152 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

ф1573716кп мп
929.52(=161.2)
Г 37

Гердум, Татьяна. Формула крови / Т. Гердум. - Днепр ; Бретлебен : Герда, 2021. - 404 с. : рис., фот.цв.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573209кп чз, 1573210 аб
159.947.2
Г 46

Гигеренцер, Герд. Понимать риски. Как выбирать правильный курс / Г. Гигеренцер. - Киев : Сварог, 2021. - 400 с.
 
Книга у каталозі

ф1573713кп мп
622(082)
Г 51

Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Вип. 109 / Криворіз. нац. ун-т ; редкол.: М. І. Ступнік [та ін.]. - Кривий Ріг : [б. в.], 2021. - 165 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

ф1573712кп мп
622(082)
Г 51

Гірничий вісник : наук.-техн. зб. Вип.108 / Криворіз. нац. ун-т ; редкол.: М. І. Ступнік [та ін.]. - Кривий Ріг : [б. в.], 2020. - 67 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573168кп хр, 1573169 аб
821.14'02-1
Г 64

Гомер Одіссея / Гомер. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 400 с.
 
Книга у каталозі

1573237кп чз, 1573238 аб
159.923.019.4(075.8)
Г 70

Горох В. М. Психология зависимостей (аддиктология) / В. М. Горох. - Киев : Сварог, 2021. - 306 с.
 
Книга у каталозі

ф1573277кп хр
94(395)
Г 75

Граков Б. Скіфи / Б. Граков ; відп. ред. Л. М. Славін ; Акад. наук УРСР, Ін-т археології. - Репр. вид.2-ге вид. - Київ : Олег Філюк, 2021. - 96 с. : рис.
 
Книга у каталозі

1573273кп хр, 1573274 аб
821.161.2-2
Г 85

Грінченко, Борис Дмитрович. Серед бурі : драма / Б. Д. Грінченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 111 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573275кп чз, 1573276 аб
821.161.2-31
Г 85

Грінченко, Борис Дмитрович. Серед темної ночі : повість / Б. Д. Грінченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 159 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573283кп хр, 1573284 аб
821.161.2-31
Г 85

Грінченко, Борис Дмитрович. Сонячний промінь : повість / Б. Д. Грінченко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 159 с. - (Класика української літератури)
 
Книга у каталозі

1573180кп хр
94(477-25)"09/13"
Г 91

Грушевский, Михаил Сергеевич. Очерк истории Киевской земли. От смерти Ярослава до конца ХIV столетия / М. С. Грушевский. - Репр. воспроизведение изд. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 538 с.
 
Книга у каталозі

1573319кп чз
351.746.1
Г 94

Гулливеров, Сергей. Требования к личной безопасности, или "Табу" : книга для сильных людей / С. Гулливеров, А. Сумская. - Киев : КНТ, 2021. - 286 с. : рис. - (Записки офицеров спецназа)
 
Книга у каталозі

1573241кп хр, 1573242 аб
316.6(075.8)
Д 43

Дзюба К. А. Психология потребительского поведения, рекламы и PR / К. А. Дзюба. - Киев : Сварог, 2021. - 314 с.
 
Книга у каталозі

1573750кп мп
616.381-002(075.8)
Д 44

Діагностика та лікування перитоніту : навч. посібник / В. І. Десятерик, С. П. Міхно, О. В. Котов ; Дніпров. держ. мед. ун-т. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2021. - 88 с.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573260кп хр, 1573261 куц
94(477-25)"1918"
Д 67

Дмитро Донцов. Рік 1918, Київ / упоряд. К. Ю. Галушко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 188 с.
 
Книга у каталозі

1573325кп куц, 1573326 чз
821.161.2'06.09
І-45

Ільєнко, Іван. У жорнах репресій : оповіді про українських письменників (за архівами ДПУ-НКВС) / І. Ільєнко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 399 с.
 
Книга у каталозі

ф1573715кп мп
33(09)(082)
І- 90

Історія торгівлі, податків та мита : зб. наук. праць. №1 (21) / Ун-т мит. справи та фінансів, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. В. В. Ченцов. - Дніпро : Біла К. О., 2020. - 92 с. : рис.
 
Книга у каталозі


Видано на Дніпропетровщині

1573015кп хр, 1573016 аб
159.922.1-055.2
Л 74

Ломброзо, Чезаре. Женщина-преступница или проститутка / Ч. Ломброзо. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 239 с.
 
Книга у каталозі

1573111кп хр, 1573112 аб
821.161.2'06-31
Л 93

Любомирський, Степан. Між славою і смертю : повне видання у трьох томах / С. Любомирський. - Київ : Центр учбової літератури. - 2021 Т. 1. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 192 с.
 
Книга у каталозі

ф1573103кп бф
347.626(477)(07)
М 14

Майно і майнові права подружжя / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 305 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573001кп чз, 1573002 аб
612.017:616(02.064)
М 21

Мальцев, Дмитро Валерійович. Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів : монографія / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Ін-т експеримент. і клініч. медицини. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 208 с. : рис., табл.
 
Книга у каталозі

1572990кп хр
343.195
М 45

Мейер, Гуго. Вопросы факта и права на суде присяжных / Г. Мейер. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 268 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573013кп хр, 1573014 аб
821.161.2'06-1
М 52

Мерещак, Володимир. Жевріюча ватра : поезії / В. Мерещак. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 226 с.
 
Книга у каталозі

1573108кп чз
373.3(072)
М 54

Методика викладання в школі: теорія та практика / С. Д. Коломоєць, Я. О. Вознюк, В. А. Гонтаренко та ін. ; ред.: С. В. Пєтков, С. Д. Коломоєць. - Київ : КНТ, 2021. - 216 с. : мал., табл.
 
Книга у каталозі

1573105кп чз
343.9.02(450)(09)
М 62

Минна, Розарио. Мафия против закона / Р. Минна ; пер. с итал. В. О. Стеценко. - Киев : КНТ, 2021. - 256 с.
 
Книга у каталозі

1573006кп чз, 1573007 аб
821.162.4'06-311.6
М 61

Мінач, Володимир. Довгий час чекання : роман / В. Мінач. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 340 с.
 
Книга у каталозі

ф1573115кп бф
342.553(477)(07)
М 65

Місцеве самоврядування в Україні / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 451 с. - (Актуальне законодавство та судова практика)
 
Книга у каталозі

1573116кп хр
343.139(47+57)"1966/1974"(09)
М 74

Мое последнее слово. Собрание заключительных речей обвиняемых на политических процессах в 1966-1974 годах . - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 173 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573080кп чз, 1573081 аб
342.7(477)(07)
М 75

Молдован, Валеріан Васильович. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина : навч. посібник / В. В. Молдован, Л. І. Чулінда. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 207 с.
 
Книга у каталозі

1573045кп хр
340.12
М 77

Монтескье, Шарль Луи. Избранные произведения о духе законов / Ш. Л. Монтескье. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 719 с.
 
Книга у каталозі

1573109кп хр, 1573110 аб
159.9.072(075.8)
М 96

Мышко Т. В. Методология качественных исследований в психологии : [учеб. пособие] / Т. В. Мышко. - Киев : Сварог, 2021. - 290 с.
 
Книга у каталозі

ф1573126кп бф, ф1573127 аб
351.741(477)(076)
Н 32

Настільна книга працівника національної поліції України : практ. посібник / упоряд.: К. А. Бабенко, О. Ю. Дрозд, В. І. Журавель та ін. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 394 с.
 
Книга у каталозі

ф1573128кп бф
343.102(477)(07)
Н 32

Настільна книга слідчого/дізнавача. Процесуальні дії у досудовому розслідуванні. Основні процесуальні документи / упоряд. В. Г. Дрозд [та ін.]. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 432 с.
 
Книга у каталозі

ф1573138кп бф
349.2(477)(094.5)
Н 34

Науково-практичний коментар до законодавства України про зайнятість населення / А. В. Андрєєв, Н. О. Бабич, В. А. Багрій та ін. - Київ : Професіонал, 2021. - 423 с.
 
Книга у каталозі

ф1573157 аб
349.2(477)(094.5)
Н 34

Науково-практичний коментар до законодавства України про соціальне партнерство / О. І. Авраменко, А. В. Андрєєв, Н. О. Бабич та ін. - Київ : Професіонал, 2021. - 399 с.
 
Книга у каталозі

ф1573145кп бф
347.998.85(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України : станом на 22 лютого 2021 року / К. А. Бабенко, К. В. Бортняк, В. М. Василенко та ін.; за ред. Д. В. Журавльова. - Київ : Професіонал, 2021. - 437 с.
 
Книга у каталозі

ф1573146кп бф
349.2(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Кодексу законів про працю України : станом на 15 вересня 2021 р. / О. Г. Боднарчук, Д. В. Журавльов, Т. А. Занфірова та ін.; ред.: М. І. Іншин, Т. А. Занфірова, Ю. В. Чижмарь. - Київ : Професіонал, 2021. - 349 с.
 
Книга у каталозі

ф1573154кп хр, ф1573155 аб
339.944(02.064)
Н 54

Нерода-Березка, Катерина Ігорівна. Мережі створення знань багатонаціональних підприємств : монографія / К. І. Нерода-Березка, О. В. Підчоса. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 259 с. : табл., рис.
 
Книга у каталозі

ф1573134кп бф
347.961(477)(07)
Н 72

Нові правила ведення нотаріального діловодства : (станом на 2021 рік) / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, Ю. А. Пляшко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 168 с.
 
Книга у каталозі

1572976кп хр, 1572977 аб
821.111(73)'06-31
Н 79

Нокс, Микки. Быть психопатом. Интервью с серийным убийцей / М. Нокс. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 343 с.
 
Книга у каталозі

ф1573135кп бф
347.961(477)(076)
Н 83

Нормативний помічник нотаріуса. 2021 : практ. посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, Ю. А. Пляшко. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 655 с.
 
Книга у каталозі

1573084кп чз
159.95
О-51

О'Коннор, Джозеф. Коучинг мозга. Как мы можем использовать знания о мозге, чтобы помочь себе развиваться / Д. О'Коннор. - Киев : Сварог, 2021. - 438 с.
 
Книга у каталозі

1573033кп хр, 1573034 аб
821.161.2'06-31
О-53

Оленко, Леся. Зелені дні : повість / Л. Оленко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 126 с.
 
Книга у каталозі

1572991кп хр, 1572992 аб
821.161.2'06-1
О-59

Онуфрієнко, Василь. Гість : поезії / В. Онуфрієнко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 114 с.
 
Книга у каталозі

1572966кп хр, 1572967 аб
342.7(73)
П 14

Палант, Борис. Билль о правах / Б. Палант. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 272 с.
 
Книга у каталозі

1573046кп чз, 1573047 аб
159.923.2
П 16

Пан, Джессика. Извините, я опоздала. На самом деле я не хотела приходить. История интроверта, который рискнул выйти наружу / Д. Пан. - Киев : Сварог, 2021. - 434 с.
 
Книга у каталозі

1573099кп чз, 1573100 аб
821.161.2'06-32
П 18

Парфанович, Софія. Люблю Діброву : нариси і оповідання / С. Парфанович ; худож. Я. Дибовський. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 128 с. : іл.
 
Книга у каталозі

1573018кп чз, 1573019 аб
821.161.2'06-32
П 19

Пасічник, Митро. З вишневих садів : Збірка новел і оповідань / М. Пасічник. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 100 с.
 
Книга у каталозі

1573130кп чз, 1573131 аб
821.161.2'06-3
П 22

Паяццо, Аполінарій. Наші за границею : фельєтони / А. Паяццо. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 126 с.
 
Книга у каталозі

1572952кп хр, 1572953 аб
342.9(477)(075.8)
П 29

Пєтков, Сергій Валерійович. Адміністративне право: актуальні питання та інноваційні ідеї : навч. посібник / С. В. Пєтков, Н. О. Армаш, Є. Ю. Соболь ; за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : КНТ, 2021. - 147 с.
 
Книга у каталозі

1572954кп хр
342.9(477)(07)
П 29

Пєтков, Сергій Валерійович. Адміністративно-правова реформа в Україні / С. В. Пєтков, Н. А. Армаш, Є. Ю. Соболь ; за заг. ред. С. В. Пєткова. - Київ : [КНТ] , 2021. - 112 с.
 
Книга у каталозі

1572984кп хр, 1572985 аб
821.161.2'06-1
П 32

Підгірянка, Марійка. Вибране / М. Підгірянка. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 182 с.
 
Книга у каталозі

1573049кп чз, 1573050 аб
130.2:7.01
Х 18

Хамитов, Назип Виленович. Искусство как разрешение противоречий жизни. Основания философской арт-терапии / Н. В. Хамитов. - 4-е изд., испр. и доп. - Київ : КНТ, 2021. - 217 с.
 
Книга у каталозі

1573055кп хр, 1573056 аб
355.40(100)"19"(09)
Х 98

Хьюз-Уилсон, Джон. История катастрофических провалов военной разведки / Д. Хьюз-Уилсон. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 432 с.
 
Книга у каталозі

1573051кп хр, 1573052 аб
159.923.2
Х 99

Хэммонд, Клодия. Искусство отдыха. Как качественно отдыхать в эпоху вечной занятости / К. Хэммонд. - Киев : Сварог, 2021. - 356 с.
 
Книга у каталозі

1573003кп хр
340.15(37)
Ц 75

Цицерон, Марк Туллий. Диалоги о государстве и законах / М. Т. Цицерон. - Киев : Центр учебной литературы, 2020. - 352 с. - (Классика адвокатуры)
 
Книга у каталозі

1573065кп чз
821.161.2'06-31
Ч-19

Чапленко, Василь. Його таємниця : повість із спогадами / В. Чапленко. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 125 с.
 
Книга у каталозі

1572987кп хр, 1572988 аб
1572988 аб
Ч-38

Челак, Василь. Від щирого серця : вірші і спомини / В. Челак. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 287 с.
 
Книга у каталозі

1572979кп куц
94(477)"19"
Ш 24

Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма / М. Шаповал. - Репр. вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2021. - 334 с.
 
Книга у каталозі

1572950кп хр, 1572951 аб
355.40(430)"19"(092)
Ш 91

Штиллер, Вернер. Агент. Моя жизнь в трех разведках / В. Штиллер. - Киев : Центр учебной литературы, 2021. - 255 с.
 
Книга у каталозі

1573066кп чз, 1573067 аб
005.32
Э 34

Эйтаро, Коно. Как 1% усилий помогает сделать 99% работы / К. Эйтаро. - Киев : Сварог, 2021. - 132 с.
 
Книга у каталозі

1573089кп чз, 1573090 аб
304.3(485)
Э 35

Экерстрём, Лола А. Лагом. Секрет шведского благополучия / Л. А. Экерстрем. - Киев : Сварог, 2021. - 140 с.
 
Книга у каталозі