Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Сімейне право


Спадщина і спадкування в Україні. Запитання, відповіді, практичні поради, судова практика [Текст] : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 310 с.
Повніше

Бєлік, Андрій Сергійович. Я з тобою розлучаюсь! [Текст] / А.С. Бєлік. - Дніпро: Ліра, 2016. - 190 с.
Повніше

Ткачук, Олег Миколайович. Сімейне законодавство України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України та практика ЄСПЛ [Текст] / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 248 с.
Повніше

Сімейне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 174 с.
Повніше

Сімейний кодекс України [Текст] : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 100 с.
Повніше

Спадщина. Зразки документів. Судова практика. Практичні поради. Правові аспекти [Текст] : практичний посібник / упоряд.: К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов, С. В. Пєтков. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 79 с.
Повніше

Шлюбні відносини. Укладення та припинення шлюбу. Законодавство, міжнародні конвенції, судова практика, методичні рекомендації, роз'яснення [Текст] : практ. посібник / упоряд. А. В. Григоренко. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 263[1] с.
Повніше

Сімейне право: збірник завдань для самостійної роботи [Текст] : [навч. посібник] / О. В. Пушкіна [та ін.] ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Акцент ПП, 2018. - 120 с.
Повніше

Сімейний кодекс України: із змінами та доповненнями станом на 05 лютого 2016 року [Текст] : офіційний текст. - К.: Правова єдність: Алерта, 2016. - 78 с.
Повніше

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків [Текст] : станом на 3 вересня 2014 року / С.Б. Булеца, Ю.Ф. Іванов, О.В. Ієвіня та ін. - К.: Професіонал, 2014. - 480 с.
Повніше

Сімейне право України [Текст] : підручник / за ред.: Є.О. Харитонова, Н.Ю. Голубєвої. - К.: Істина, 2010. - 320 с.
Повніше

Оніщенко Ольга Вікторівна. Сімейне право [Текст] : навч. посібник / О.В. Оніщенко. - К.: НАУ-друк, 2009. - 112 с.
Повніше

Сапейко Людмила Василівна. Аліменти дітям та батькам [Текст]: монографія / Л.В. Сапейко, В.А. Кройтор. - Харків: Еспада, 2008. - 160 с.
Повніше

Ромовська Зорислава Василівна. Українське сімейне право [Текст]: підручник: академічний курс / З.В. Ромовська. - К. : Правова єдність, 2009. - 500 с.
Повніше

Цивільне та сімейне право України [Текст] : підручник / за ред. Є.О. Харитонова. - К.: Правова єдність, 2009. - 968 с.
Повніше

Сімейне право України [Текст]: підручник для вищої школи / за заг.ред.: В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2009. - 288 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Сімейні правовідносини
Повніше

Особисті немайнові права та обов’язки подружжя
Повніше

Аліменті зобов’язання: право власності на аліменти, стягнення аліментних платежів
Повніше