Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


Література по темі

Давидов, Олександр Іванович. Депозитарна інфраструктура ринку цінних паперів України [Текст]: монографія / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 264 с.
Повніше

Література по темі

Цыглин, Александр. Биржа. UA [Текст] / А. Цыглин, Д. Цыглин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Днепропетровск: Монолит, 2011. - 152 с.
Повніше

Література по темі

Гроші та кредит [Текст]: підручник / за ред. С. К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 382 с.
Повніше

Література по темі

Котковський, В. С. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. - К.: Кондор, 2011. - 498 с.
Повніше

Література по темі

Поважний О.С. Цінні папери і фондовий ринок [Текст]: навчальний посібник / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.Л. Свечкіна. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
Повніше

Література по темі

Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання. - К., 2008. - 392 с.
Повніше

Література по темі

Фролова Т.О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. - К.: КНЕУ, 2008. - 408 с.
Повніше

Література по темі

Фондовый рынок: уч. пособ./ под ред. Г. И. Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2008. - 327 с.
Повніше

Література по темі

Рынок ценных бумаг: комплексный учебник: уч. пособ. / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М., 2009. - 254 с.
Повніше

Література по темі

Павлов, В. І. Цінні папери в Україні: навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 400 с.
Повніше

Література по темі

Цінні папери і фондовий ринок: Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006, 2010. — 361 с.
Повніше

Література по темі

Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - М., 2010. - 223 с.
Повніше

Література по темі

Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками. - Харків, 2008. - 192 с.
Повніше

Література по темі

Едронова, В. Н. Рынок ценных бумаг: учеб. пособ. для вузов - М.: Магистр, 2009. - 684 с.
Повніше

Література по темі

Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг. - М.: Питер, 2008. - 400 с.
Повніше

Література по темі

Базовый курс по рынку ценных бумаг: учеб. пособие. - М.: Кнорус, 2010. - 448 с.
Повніше

Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)

Список видань
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Портфельні інвестиції
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Цінні папери і кредити
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Акції, умови їх випуску та обігу в Україні
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Как выбирать ценные бумаги, которые будут расти
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Операції банків з цінними паперами
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Словник термінів з теми "Цінні папери"
Повніше

Матеріали для написання реферату:

РОЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Сущность и виды ценных бумаг
Повніше

Матеріали для написання реферату:

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Повніше

Матеріали для написання реферату:

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Повніше