Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Цінні папери - домінанта ринкових перетворень


Давидов, Олександр Іванович. Депозитарна інфраструктура ринку цінних паперів України [Текст]: монографія / О. І. Давидов, Т. В. Лапшина. - Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. - 264 с.
Повніше

Цыглин, Александр. Биржа. UA [Текст] / А. Цыглин, Д. Цыглин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Днепропетровск: Монолит, 2011. - 152 с.
Повніше

Гроші та кредит [Текст]: підручник / за ред. С. К. Реверчука. - К.: Знання, 2011. - 382 с.
Повніше

Котковський, В. С. Банківські операції [Текст]: навч. посібник / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. - К.: Кондор, 2011. - 498 с.
Повніше

Поважний О.С. Цінні папери і фондовий ринок [Текст]: навчальний посібник / О.С. Поважний, Н.С. Орлова, А.Л. Свечкіна. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 361 с.
Повніше

Цінні папери та фондовий ринок в Україні. Нормативно-правове регулювання. - К., 2008. - 392 с.
Повніше

Фролова Т.О. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. - К.: КНЕУ, 2008. - 408 с.
Повніше

Фондовый рынок: уч. пособ./ под ред. Г. И. Кравцовой. - Минск: БГЭУ, 2008. - 327 с.
Повніше

Рынок ценных бумаг: комплексный учебник: уч. пособ. / Е. Ф. Жуков [и др.]. - М., 2009. - 254 с.
Повніше

Павлов, В. І. Цінні папери в Україні: навч. посібник. - К.: Кондор, 2009. - 400 с.
Повніше

Цінні папери і фондовий ринок: Навч. посібник. — Львів: Магнолія 2006, 2010. — 361 с.
Повніше

Николаева, И. П. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - М., 2010. - 223 с.
Повніше

Загорський, В. С. Розвиток ринку цінних паперів та управління його ризиками. - Харків, 2008. - 192 с.
Повніше

Едронова, В. Н. Рынок ценных бумаг: учеб. пособ. для вузов - М.: Магистр, 2009. - 684 с.
Повніше

Боровкова, В. А. Рынок ценных бумаг. - М.: Питер, 2008. - 400 с.
Повніше

Базовый курс по рынку ценных бумаг: учеб. пособие. - М.: Кнорус, 2010. - 448 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Портфельні інвестиції
Повніше

Цінні папери і кредити
Повніше

Акції, умови їх випуску та обігу в Україні
Повніше

Как выбирать ценные бумаги, которые будут расти
Повніше

Операції банків з цінними паперами
Повніше

Словник термінів з теми "Цінні папери"
Повніше

РОЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ФУНКЦІОНУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ
Повніше

Сущность и виды ценных бумаг
Повніше

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Повніше

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Повніше