Зведений каталог періодичних видань


Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпро на 2021 рік.doc [1.38 Mb] (cкачувань: 105)

Матеріал у каталозі розташований за видами періодичних видань: газети, журнали, періодика іноземними мовами, відомості про доступ до електронних баз даних, у тому числі й англійською мовою. В кожному розділі видання розташовані за алфавітом назв. Порядкові номери в квадратних дужках, наведені в переліку бібліотек-учасниць каталогу, вказують місцезнахо-дження видань.
Загалом до каталогу увійшло 1107  назв документів: газет – 131, журналів – 674, електронних БД – 19, періодичних видань іноземними мовами – 22, електронних видань – 2, видань, які надійшли від видавництв і друкарень Дніпропетровщини у 2018 р. як обов’язковий примірник місцевого друку – 259 назв.
Окрім того, каталог містить дані про 142 друкарні та вида-вництва м. Дніпра та Дніпропетровської області, які, виконуючи Закон України «Про обов'язковий примірник документів», надси-лають свої видання в ДОУНБ.
Упродовж 2018 року до фонду бібліотеки надійшло періо-дики, що видається на території Дніпропетровської області: журналів – за 68 назвами, газет – за 160 назвами, видань, що продовжуються – за 31 назвою. Всі періодичні видання (за винятком рекламних і розважальних) підлягають обов’язковому перегляду на предмет краєзнавчої інформації та аналітичного бібліографічного розпису відібраного з них матеріалу.
Дякуємо всім, хто взяв участь у створенні каталогу, чекаємо відгуків і пропозицій, сподіваємось на подальшу співпрацю та надання повних бібліографічних описів передплачених ви-дань.