Електронні видання, журнали онлайн

ЖУРНАЛИ 

Актуальні проблеми економіки  

Технології та дизайн  

Інвестиції: практика та досвід 

Економіка та держава  

Теорія і практика управління соціальними системами  

Мінералогічний журнал  

Доповіді НАН  

Вісник НТУ ХПІ 

Грані  

Українознавство  

Народна творчість та етнологія  

Підприємництво, господарство, право  

Формування ринкових відносин  

Економіка АПК 

Бібліотечний вісник 

Український фізичний журнал 

Art and Desing  

Вісник КНУТД сер. Економічні науки  

Вісник Маріупольського державного університета (філологія)  

Вісник Маріупольського державного університета (філософія)  

Вісник книжкової палати 

Вісник КНУТД сер. Технічні науки  

Актуальные проблемы экономики и менеджмента

Актуальные проблемы экономики и права 

Библиотечное дело 

Вестник российской академии наук 

Военно-исторический журнал 

Вопросы образования

Гидробиологический журнал

Наш современник 

Системи керування та комп’ютери 

Философия образования

Философия права 

Философия хозяйства 

Финансовые исследования 

Химия и технология воды 

«Вокруг света»

Дебет-кредит

Школа бухгалтера

Діловий вісник

Машиностроение Украины 

Металл Украины

Мир Упаковки

ГАЗЕТИ

Урядовий кур'ер - щоденне видання. Засновник — Кабінет Міністрів України. 

Голос України - газета Верховної Ради України  

День – щоденна всеукраїнська газета суспільно-політичної тематики 

Зеркало недели - суспільно-політичний тижневик 

Сегодня - всеукраїнська щоденна суспільно-політична газета 

КП в Украине українська російськомовна щоденна газета 

2000  – Еженедельник

Слово просвіти - культурологічний просвітницький тижневик Всеукраїнського товариства «Просвіта» 

Фокус - щотижневий український російськомовний соціально-політичний журнал 

Кореспондент - український щотижневий суспільно-політичний журнал

Новое время страны  - російськомовний щотижневий суспільно-політичний журнал

Україна молода - щоденна українська інформаційно-політична газета

Критика - Часопис iнтелектуальних есеїв, рецензiй та оглядiв 

Країна - тижневий журнал загального зацікавлення

Факты и комментарии - всеукраїнська російськомовна газета

Юридическая практика - газета

Юридична газета