Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Правоохоронна діяльність


Література по темі:

Семерак, Олександр Созонович. Судові, правоохоронні та правозахисні органи України [Текст] : навчальний посібник. - Київ: Знання, 2008. - 392 с.
Повніше

Література по темі:

Теорія управління в органах внутрішніх справ [Текст] : навч. посібник / за ред. В. А. Ліпкана. - Київ:КНТ, 2007. - 884 с.
Повніше

Література по темі:

Реєстраційно-екзаменаційна діяльність Державної автомобільної інспекції МВС України [Текст] : підручник / [Лозовий В. М. та ін.] ; Київ. нац. ун-т внутр. справ [та ін.]. - Київ: КНТ, 2010. - 280 с.
Повніше

Література по темі:

Шелухін, Олександр Миколайович. Правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки [Текст] : монографія. - Донецьк : Кальміус, 2014. - 260 с.
Повніше

Література по темі:

Настільна книга працівника національної поліції [Текст] - Київ: Центр учбової літератури, 2017. - 300 с.
Повніше

Література по темі:

Мошак Григорій Григорович. Вивчення та вдосконалення роботи органів поліції (за матеріалами ФРН, Швейцарії та України) [Текст] : монографія. - Харьків: Право, 2015. - 96 с.
Повніше

Література по темі:

Тактико-спеціальна підготовка (тактика професійної діяльності) [Текст] : навч. посіб. / Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Київ: КНТ, 2010. - 341 с.
Повніше

Література по темі:

Авилов, Владимир Иванович. Рукопашная подготовка правоохранительных органов [Текст]. - Москва: Профит Стайл, 2011. - 224 с.
Повніше

Література по темі:

Адміністративна діяльність поліції у питаннях та відповідях [Текст] : навч. посібник / Нац. акад. внутріш. справ (Київ). - Київ: Центр учбов. літ., 2016. - 196 с.
Повніше

Література по темі:

Ведєрніков, Юрій Анатолійович. Правоохоронна діяльність в Україні: теоретико-правовий аспект [Текст]. - Київ: Знання України, 2009. - 219 с.
Повніше

Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)

Список видань
Повніше

Матеріал для написання реферату:

Правила ввезення транспортних засобів на територію України та роздрібної торгівлі транспортними засобами
Повніше