Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Митне право


Основні дозволи Державних органів України, які необхідні при митному оформленні вантажів
Повніше

Структура десятизначного цифрового кодового позначення товарів УКТ ЗЕД
Повніше

Класифікація засобів нетарифного регулювання
Повніше

Види мита
Повніше

Типова структура митниці
Повніше

Структура державної митної служби України
Повніше

Таможенное дело: учебник для вузов / под ред. Н. Д. Эриашвили. - М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2011. - 375 с.
Повніше

Митні інформаційні технології : навчальний посібник / за ред. П. В. Пашка. - К.: Знання, 2011. - 391 с.
Повніше

Митне право України: навч. посібник. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 296 с.
Повніше

Митне право України: аспекти провадження у справах про порушення митних правил: навчальний посібник / А.В. Зименко.- Харків: Право, 2010.- 160 с
Повніше

Митне законодавство України (станом на 01.03.2007 року): зб. нормат.-прав. актів. - К., 2007. - 424 с.
Повніше

Дубініна, А. А. Митна справа: підручник. - К., 2010. - 320 с.
Повніше

Курило, Т. В. Митне право України: навч. посібник. - Львів, 2007. - 240 с.
Повніше

Гіжевський, Володимир Казімирович. Митне право України: навч. посібник. - К., 2009. - 204 с.
Повніше

Митне право України: навч. посібник для вищої школи / ред. О. Х. Юлдашев. - К., 2009. - 232 с.
Повніше

Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження. - К., 2005. - 832 с.
Повніше

Литвинов, О. В. Через митний кордон України: легко та з посмішкою. - К. : Атіка, 2007. - 76 с.
Повніше

Митний Кодекс України: наук.-практ. коментар. - К., 2008. - 757 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Класифікація та кодування інформації
Повніше

Адміністративна відповідальність за порушення митних правил
Повніше

Таможенные документы и сроки
Повніше

Митна політика і митні органи України
Повніше

Митні платежі
Повніше