Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Господарче право


Кравець, Ірина Мирославівна. Правове становище суб'єктів організаційно-господарських повноважень [Текст] : монографія / І.М. Кравець. - К.: Юрінком Інтер, 2010. - 240 с.
Повніше

Роїна, Олександр Миколайович. Господарський процес [Текст] : практ. посібник / О.М. Роїна. - К.: Правова єдність, 2011. - 192 с.
Повніше

Щербина, Валентин Степанович. Господарське право [Текст] : підручник для вищої школи / В. С. Щербина. - 5-е вид., перероб. і доп. - К. : Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.
Повніше

Актуальні проблеми господарського права [Текст] : навчальний посібник / О.А. Беляневич [та ін.] ; ред. В.С. Щербина; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 527 с.
Повніше

Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності [Текст] : навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.
Повніше

Господарське право (загальна частина ) [Текст]: навч. посібник / О. М. Обушенко, К. І. Чижмарь, Д. В. Журавльов; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - К. : Хай-Тек Прес, 2014. - 352 с.
Повніше

Господарське право України [Текст] : навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. - К.: Центр учбової літератури, 2016. - 208 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Проблеми адаптації законодавства України, що регулює діяльність суб’єктів організаційно-господарських повноважень, до зарубіжних та міжнародних стандартів
Повніше

Регулювання зовнішньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання
Повніше

Вирішення господарських спорів у першій інстанції
Повніше

Правове регулювання цін та ціноутворення
Повніше

Правове регулювання державного впливу на господарську діяльність
Повніше