Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Організаційна психологія


Цикл трансформанционного изменения
Повніше

Примеры централизованных и децентрализованных сетей общения
Повніше

Горизонтальное и диагональное общение в организации
Повніше

Савельєва В.С. Організаційна поведінка: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с.
Повніше

Кулініч І.О. Психологія управління: підручник для вищої школи. - К.: Знання, 2011. - 415 с.
Повніше

Семечкин Н.И. Психология социальных групп: учеб. пособие. - М.: Владос-Пресс, 2011. -287 с. - (Учебное пособие для вузов).
Повніше

Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика: учеб. пособие. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. -335 с. - Библиогр.: с. 294-310.
Повніше

Столяренко Л.Д. Социальная психология. - Р.-на-Д.: Феникс, 2009. -476 с. - (Высшее образование).
Повніше

Занковский А. Н. Организационная психология : учебное пособие / А. Н. Занковский. -М. : ФОРУМ, 2009. - 648 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Содержание организационной культуры
Повніше

Структура организационной культуры
Повніше

Понятие организационной культуры
Повніше

Цикл трансформационного изменения
Повніше

Организация как открытая система
Повніше

Основные характеристики организации
Повніше

Природа организаций
Повніше