Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Маркетинг


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1552442
339.138(02.064)
Б 61
Біловодська, Олена Анатоліївна.  Управління маркетинговими каналами промислових підприємств на інноваційних засадах [Текст] : монографія / О. А. Біловодська, Л. О. Сигида. - Київ : Центр навчальної літератури, 2018. - 233, [7] с.

1551574
658.8:005.32
Б 24
Барден, Філ.  Код зламано, або Наука про те, що змушує купувати [Текст] / Ф. Барден ; пер. з англ. Ю. Кузьменко. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. - 303 с.

1551505
658.8:659
Н 93
Ньюмеєр, Марті.  Заг. ZAG [Текст]: [найкращий посіб. із брендингу] / М. Ньюмеєр ; пер. з англ. Ю. Кузьменко. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 191 с.

1549821
324:659.4(02.064)
Г 93
Гугнин, Александр.  Политический рынок в контексте маркетингового воздействия [Текст] : монография / А. Гугнин, Г. Осташ ; Жешув. Политехн. Ун-т им. Игнацы Лукашевича, Фак. упр. - Днепр : Монолит, 2017. - 176 с.


1546897
65.291.31-551я73
М 27
Маркетинг технічних інновацій [Текст] : навч. посібник / М. К. Сукач [та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2016. - 412 с.

1546100
65-21-32я431
М 27
Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів [Текст] : матер. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференціії (20 січня 2017 р., м. Кр. Ріг) / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського ; ред. С. В. Маловичко [та ін.]. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2017. - 266 с.

1546099
65.291.3-551я9
Ф 79
Формування системи інноваційного маркетингу підприємств [Текст] : монографія / С. В. Маловичко [та ін.] ; Донец. нац. ун-т економіки та торгівлі ім. МихайлаТуган-Барановського. - Кривий Ріг : ФОП Чернявський Д. О., 2016. - 215 с.

ф1545032
66.06я9
Г 93
Гугнин, Александр.  Маркетинг-микс на рынке политики: проблемы адаптации [Текст] : монография / А. Гугнин, Г. Осташ, Ю. Стэцко ; Жешув. Полит. Ун-т им. Игнацы Лукашевича. - Днепропетровск : Монолит, 2016. - 204 с.

1544966 
65.291.3я73
П 31
Петруня, Юрій Євгенович.  Маркетинг [Текст] : навч. посібник / Ю. Є. Петруня, В. Ю. Петруня ; Ун-т мит. справи та фінансів. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Днепропетровськ : Ун-т мит. справи та фінансів, 2016. - 362 с.