Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Інтелектуальна власність


П.Я Мінка, Ю.З. Торохтій, А.В. Хрідочкін Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2010. -202 с.
Повніше

Інтелектуальна власність: об’єкти, право, бухоблік, оподаткування, контроль, відповідальність, ліцензійне/неліцензійне ПЗ. – Х.: Фактор, 2008. - 256 с.
Повніше

Герасимова Л.К. Основы управления интеллектуальной собственностью: учеб. пособие/ Л.К.Герасимова. – Минск: Изд-во Гревцова, 2011.- 256 с.: ил.
Повніше

Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Ліра-К, 2011. - 160 с.
Повніше

Потєхіна В.О. Інтелектуальна власність: Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 414 с.
Повніше

Право інтелектуальної власності України: Конспект лекцій / Авт.: В.М.Крижна, Н.Є.Яркіна.; За ред. В.І. Борисової. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008.- 112 с.
Повніше

Черевко Г.В. Інтелектуальна власність: Навч. посіб. -К.: Знання, 2008.-412 с.
Повніше

Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник. – 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2008.- 431 с.
Повніше

А.П.Якимахо. Управление объектами интеллектуальной собственности.
Повніше

Список видань
Повніше

Вступ до інтелектуальної власності
Повніше

Интеллектуальная собственность
Повніше

Проблеми і перспективи розвитку системи охорони інтелектуальної власності України
Повніше

Патентування винаходу або корисної моделі
Повніше

Інші об'єкти інтелектуальної власності
Повніше

Управление объектами интеллектуальной собственности
Повніше

Законодавство України про Інтелектуальну власність
Повніше