Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Історія


Гуржій, Олександр Іванович. Історія козацтва. Держава-військо-битви [Текст] / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб; [худож. О.І. Гуржій ; авт. передм. В. Смолій]. - К. : Арій, 2015. - 462, [2] с.
Повніше

Головченко, Володимир Іванович. Дипломатична історія України (кінець XIX - перша чверть XX століття) [Текст] : навчальний посібник / В.І. Головченко, В.М. Матвієнко, В.Ф Солдатенко ; КНУ ім. Т. Шевченка. - К. : Київський ун-т, 2011. - 528 с.
Повніше

Баран, Володимир Данилович. Кий, Щек і Хорив, сестра їх Либідь та пракорені українського народу [Текст] / В.Баран. - К.: Атлант ЮЕмСі, 2007. - 63 с.
Повніше

Гуртовий Григорій Олександрович. Волинь - край козацький [Текст] : історико-краєзнавчі нариси / Г. Гуртовий. - 2-е вид., доп., уточнене. - Луцьк: Надстир'я, 2009. - 385 с.
Повніше

Градова, Анна. Гетьмани України [Текст] : історії про славу, мудрість і відвагу / А.Градова. - Х.: Аргумент Принт, 2015. - 352 с.
Повніше

Лаврик, Оксана Василівна. 1000 цікавих фактів про Україну [Текст] / О.В. Лаврик. - Харків: Віват, 2015. - 256 с.
Повніше

Калакура, Ярослав Степанович. Українська культура: цивілізаційний вимір [Текст] / Я.С. Калакура, О.О. Рафальський, М.Ф. Юрій ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2015. - 491 с.
Повніше

Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків : Фоліо, 2016. - 287 с.
Повніше

Яневський Данило Борисович. Проект "Україна". Відомі історії нашої держави: продовження, 1774-1914 рр. [Текст] / Д. Б. Яневський. - К. : ДОВЖЕНКО БУКС, 2016. - 285 с.
Повніше

Червінський Віктор Іванович. Історія України [Текст] : джерельний літопис / В.І. Червінський, М.І. Обушний. - К. : Україна, 2016. - 895 с.
Повніше

Яневський Данило Борисович. Загублена історія втраченої держави [Текст] / Д.Б. Яневський. - Харків: Фоліо, 2016. - 252 с.
Повніше

Історія Запорозької Січі [Текст] / В. Смолій, В. Щербак, А. Гурбик та ін.; відп. ред. В. Смолій, наук. ред., упоряд., худож. В. Щербак. - Київ : Арій, 2015. - 240 с.
Повніше

Чухліб, Тарас Васильович. Гетьмани України: війна, політика, кохання [Текст] / Т. В. Чухліб. - К. : Арій, 2016. - 480 с.
Повніше

Мицик, Юрій Андрійович (отець). Чигирин - гетьманська столиця [Текст] / о. Юрій Мицик. - 2-ге вид. - К.: Кліо, 2016. - 392 с.
Повніше

Князі Вишневецькі [Текст] / під наук.ред. І.Тесленка. - К.: Балтія-Друк, 2016. - 319 с.
Повніше