Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Державне управління


Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 312 с.
Повніше

Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління [Текст] / за заг. ред.: В. М. Мартиненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2009. - 251 с.
Повніше

Електронне урядування [Текст]: опорний конспект / С.В. Дзюба та ін., за ред. А.І. Семенченка. - К.: Арт-мастер, 2012. - 264 с.
Повніше

Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [Текст] / Г. Г. Почепцов. - К.: КМ Академія, 2012. – 350 с.
Повніше

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина [Текст]: навчальний посібник / за ред. проф. В. П. Пєткова ; М-во освіти України. - К.: КНТ, 2012. – 216 с.
Повніше

Формування іміджу регіонів України на міжнародній арені [Текст] / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2012. – 108 с.
Повніше

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. С. В. Пєткова. - К.: КНТ, 2011. - 312 с.
Повніше

Мельник А.Ф. Державне управління [Текст]: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 582 с. - (Вища освіта XXІ століття).
Повніше

Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
Повніше

Гібридна війна
Повніше

Бренд держави
Повніше

Список видань
Повніше

Боротьба з кіберзлочинністю: міжнародний досвід та українські реалії
Повніше

Інноваційні форми державного управління
Повніше

Інформаційні ресурси
Повніше

Технології наукового менеджменту в органах державного управління
Повніше

Нові тренди в державному управлінні
Повніше

Цілі та функціональна державна структура управління
Повніше

Антикризовий регіонально-адміністративний менеджмент
Повніше

Сутність і систематизація методів державного управління
Повніше