Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Державне управління


Література по темі:

Пуртов В.Ф. Регіонально-адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Пуртов, В. П. Третяк, М. М. Кудінова ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2013. - 312 с.
Повніше

Література по темі:

Соціальне партнерство і державна політика: від теорії до практики демократизації державного управління [Текст] / за заг. ред.: В. М. Мартиненко; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. - Х.: Магістр, 2009. - 251 с.
Повніше

Література по темі:

Електронне урядування [Текст]: опорний конспект / С.В. Дзюба та ін., за ред. А.І. Семенченка. - К.: Арт-мастер, 2012. - 264 с.
Повніше

Література по темі:

Почепцов Г.Г. Контроль над розумом [Текст] / Г. Г. Почепцов. - К.: КМ Академія, 2012. – 350 с.
Повніше

Література по темі:

Менеджмент у державному управлінні: особлива частина [Текст]: навчальний посібник / за ред. проф. В. П. Пєткова ; М-во освіти України. - К.: КНТ, 2012. – 216 с.
Повніше

Література по темі:

Формування іміджу регіонів України на міжнародній арені [Текст] / Ред. та упоряд.: Л. Кудіна, Л. Яцюк. - К.: Молодіжна Альтернатива, 2012. – 108 с.
Повніше

Література по темі:

Менеджмент у державному управлінні: загальна частина [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. С. В. Пєткова. - К.: КНТ, 2011. - 312 с.
Повніше

Література по темі:

Мельник А.Ф. Державне управління [Текст]: підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. - К.: Знання, 2009. - 582 с. - (Вища освіта XXІ століття).
Повніше

Література по темі:

Малиновський В. Я. Державне управління [Текст] : навчальний посібник / В. Я. Малиновський. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К. : Атіка, 2009. - 608 с.
Повніше

Література по темі:

Гібридна війна
Повніше

Література по темі:

Бренд держави
Повніше

Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)

Список видань
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Боротьба з кіберзлочинністю: міжнародний досвід та українські реалії
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Інноваційні форми державного управління
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Інформаційні ресурси
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Технології наукового менеджменту в органах державного управління
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Нові тренди в державному управлінні
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Цілі та функціональна державна структура управління
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Антикризовий регіонально-адміністративний менеджмент
Повніше

Матеріали для написання реферату:

Сутність і систематизація методів державного управління
Повніше