Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Корпоративне управління


Бобровська О.Ю. Застосування корпоративного способу господарювання в територіальних громадах [Текст] : навч. посібник / О. Ю. Бобровська; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України, Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. упр. - Дніпропетровськськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. - 236 с.
Повніше

Бондар-Підгурська, О.В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) [Текст] : навчальний посібник / О. В. Бондар-Підгурська, А. О. Глєбова ; Полтав. ун-т економ. і торгівлі. - Київ : Ліра-К, 2015. - 487 с.
Повніше

Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми діяльності підприємств [Текст] : колективна монографія / за заг. ред.: Л. М. Савчук, М. Фіц. - Дніпро : Герда, 2016. - 528 с.
Повніше