Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Право


Журик Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2011.-272 с.
Повніше

Роїна О. М. Господарський процес: Практичний посібник. — К. : Алер-та; ЦУЛ, 2011. - 192 с.
Повніше

Господарське право: підручник / за ред. О. П. Подцерковного. - Харків: Одиссей, 2010. - 640 с.
Повніше

Господарське право України: навч. посібник (у таблицях) / Н. М. Корчак. - К.: НАУ-друк, 2009. - 312 с.
Повніше

Господарський процес України: Підручник. — Харків: Еспада, 2010. — 288 с.
Повніше

Київець О.В. Договірне право України : навч. посібник - К., 2008. - 456 с.
Повніше

Договірне право України. Загальна частина / за ред. О. В. Дзери . - К., 2008. - 896 с.
Повніше

Договірне право України. Особлива частина/ за ред. О. В. Дзери . - К., 2008. - 1200 с.
Повніше

Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посібник / Л.В. Гуцаленко [та ін.]. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 352 с.
Повніше

Глібко В.М. Судова бухгалтерія: підручник / В.М. Глібко, О.П. Бущан. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Харків: Право, 2011. - 192 с.
Повніше

Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва [та ін.]. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 504 с.
Повніше

Кваліфікація злочинів: навч. посібник / за ред.: О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. - К.: Істина, 2010. - 430 с.
Повніше

Семернёва Н.К. Квалификация преступлений: научно-практ. пособие / Н.К. Семернёва. - М.: Проспект; Екатеринбург: Уральск. гос. юр. академия, 2011. - 296 с.
Повніше

Марлухина, Е.О. Криминология: учеб. пособие / Е.О. Марлухина. - М.: Дашков и К°, 2010. - 372 с.
Повніше

Абызов К.Р. Криминология: курс лекций / К.Р. Абызов, В.Г. Гриб, И.С. Ильин. - М.: Маркет ДС, 2010. - 352 с.
Повніше

Кримінальне право України. Загальна частина: підр./ ред. Є. Л. Стрельцов. - Харків, 2009. - 328 с.
Повніше

Кримінальне право України. Особлива частина: підр./ ред. Є. Л. Стрельцов. - Харків, 2009. - 496 с.
Повніше

Актуальні проблеми кримінального права: навч. посібник / В. М. Попович та ін.. - К., 2009. - 256 с.
Повніше

Україна – унітарна держава
Повніше

Адміністративні правопорушення та доцільність застосування адміністративного примусу за вчинення проступку
Повніше

Децентралізація влади в Україні
Повніше

Міжнародний господарський процес
Повніше

ГОСПОДАРСЬКІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ І ДОГОВОРИ
Повніше

Словарь основных криминологических понятий и терминов
Повніше

Механизм преступного поведения
Повніше

Організація судової експертизи та експертних досліджень
Повніше

Митне законодавство України (станом на 01.03.2007 року): зб. нормат.-прав. актів. - К., 2007. - 424 с.
Повніше

Дубініна, А. А. Митна справа: підручник. - К., 2010. - 320 с.
Повніше

Курило, Т. В. Митне право України: навч. посібник. - Львів, 2007. - 240 с.
Повніше

Гіжевський, Володимир Казімирович. Митне право України: навч. посібник. - К., 2009. - 204 с
Повніше

Митне право України: навч. посібник для вищої школи / ред. О. Х. Юлдашев. - К., 2009. - 232 с.
Повніше

Митне регулювання в ЄС та Україні: порівняльно-правове дослідження. - К., 2005. - 832 с.
Повніше

Литвинов, О. В. Через митний кордон України: легко та з посмішкою. - К. : Атіка, 2007. - 76 с.
Повніше

Митний Кодекс України: наук.-практ. коментар. - К., 2008. - 757 с.
Повніше