Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Мовознавство


Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів: навчальний посібник / І. В. Зайцева, О. П. Калита, Г. В. Скуратівська, А. К. Павлова. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 395 с.
Повніше

Льюїс, Бенні. Вільно за 3 місяці. Як заговорити будь-якою мовою незалежно від віку та місцезнаходження / Б. Льюїс; пер. з англ. І. Семенюк. - Харків : Ранок : Фабула, 2018. - 272 с.
Повніше

Огієнко, Іван Іванович. Історія української літературної мови / І.І. Огієнко ; авт. передм. М. Тимошик. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 325 с.
Повніше

Сушко, Роман. Хроніка нищення української мови: праця / Р. Сушко. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 91 с.
Повніше

Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць. Вип. 18 / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара; ред. І.С. Попова. - Дніпро: Ліра , 2017. - 158 с.
Повніше

Гриджук, Оксана Євгенівна. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах: навч. посібник / О. Є. Гриджук. - 2-е вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 239 с.
Повніше

Антисуржик: навч. посібник / О. Сербенська [та ін.] ; ред. О. Сербенська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - 3-тє вид., допов. і перероб. - Львів : Апріорі, 2019. - 302 с.
Повніше

Чумарна, Марія. Королівство мови / М. І. Чумарна. - Львів : Апріорі, 2018. - 123 с.
Повніше

Береза, Тарас. Мовою бестселерів: сучасний словник живої мови / Т. Береза. - Львів : Апріорі, 2017. - 798 с.
Повніше

Лемко, Ілько. Цікавинки укрмови/ І. Лемко ; худож. О. Коваленко. - Львів : Апріорі, 2017. - 178 с.
Повніше

Грибіниченко, Тетяна Олександрівна. Услав ім’я своє / Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко, Н. В. Кавера. - Київ : Фенікс, 2018. - 319 с.
Повніше

Шевченко, Лариса Іванівна. Нові слова та фразеологізми в українських массах: словник. Ч. 1 / Л. І. Шевченко, Д. Ю. Сизонов ; ред. Л. І. Шевченко. - Київ : ВПЦ Київський ун-т, 2018. - 119 с.
Повніше

Корольова, Валерія Володимирівна. Гендерна лінгвістика: навч. посібник / В.В. Корольова; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2019. - 84 с.
Повніше

Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. Вип. 1 (48) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А. К. Мойсієнко. - Київ : ВПЦ Київ. ун-т, 2018. - 181 с.
Повніше

Ушкалов, Леонід. Сковорода від А до Я / Л.Ушкалов; ред. М. Савка; худож.: Л. Стецькович, В. Стецькович. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2019. - 71 с.
Повніше

Клименко, Наталія. Українська легко/ Н. Клименко, П. Мельник-Крисаченко ; худож. П. Мельник-Крисаченко. - 2-ге вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 283 с.
Повніше

Терлак, Зеновій. Українська мова для початківців / З. Терлак, О. Сербенська. - 3-тє вид., випр., допов. - Львів : Апріорі, 2019. - 266 с.
Повніше

Булаховський, Кирило. Цікаве мовознавство / К.А. Булаховський. - 2-ге вид., перероб. і розшир. - Львів : Апріорі, 2019. - 199 с.
Повніше

Колібаба, Лариса Миколаївна. Словник дієслівного керування / Л. М. Колібаба, В. М. Фурса ; ред.: А. Мнишенко, Л. Петік. - Київ : Либідь, 2016. - 653, [3] с.
Повніше

Очам не вірю: українські й англійські ідіоми / уклад. К. Сінченко ; худож. А. Євтушенко ; ред. К. Перконос. - Київ: Маміно : Дух і Літера, 2018. - 28 с.
Повніше

Васильєва, Надія Олександрівна. Гендерна інтерпретація природи: колір, звук, запах (на матеріалі прозових творів української, російської, англійської та французької художньої літератури кінця ХІХ-першої половини ХХ століття) [Текст] : автореферат дисертації / Н. О. Васильєва; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. - Одеса: 2019. - 19 с.
Повніше

Чеботарев П.Г. Перевод как средство и предмет обучения: научно-методическое пособие. – М., Высшая школа, 2006. – 319 с.
Повніше

Цатурова И.А. Переводческий анализ текста. Английский язык:учебное пособие с методическими рекомендациями. – Санкт-Петербург, Союз, 2008. – 296 с.
Повніше

Стилистические аспекты перевода. – М., Академия, 2010. – 176 с.
Повніше

Сапогова Л.И. Переводческое преобразование текста: учебное пособие. – М., Флинта, Наука, 2009. – 320 с.
Повніше

Левитан К.М.Юридический перевол: основы теории и практики: учебное пособие. –М., Проспект, 2011. – 352 с.
Повніше

Сучасна дитяча література
Повніше

Білінгвізм як мовне та соціальне явище
Повніше

Мовні запозичення
Повніше