Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Психологія конфлікта


Егидес, Аркадий Петрович. Психология конфликта [Текст] : учеб. пособие / А.П. Егидес. - М. : МФПА, 2011. - 320 с.
Повніше

Гірник, Андрій Миколайович. Основи конфліктології [Текст]: навч. посібник / А. М. Гірник. - К. : Києво-Могилянська академія, 2010. - 222 с.
Повніше

Шевчук, Денис Александрович. Управляем конфликтами [Текст] : всё о конфликтных ситуациях на работе, в бизнесе и личной жизни / Д.А. Шевчук. - М.: ГроссМедиа. - [Б. м.] : РОСБУХ, 2010. - 440 с.
Повніше

Управління конфліктами [Текст] : текст лекцій: навч. посібник / Г. В. Жаворонкова [та ін.]. - К. : Кондор, 2010. - 172 с.
Повніше

Козырев, Геннадий Иванович. Конфликтология [Текст] : учебник / Г.И. Козырев. - М.: Форум. - [Б.м.] : Инфра-М, 2010. - 304 с.
Повніше

Леко, Богдан. Медіація [Текст] : підручник / Б.Леко, Г.Чуйко. - Чернівці; К. : Книги-ХХІ, 2011. - 464 с.
Повніше

Долинська Л.В. Психологія конфлікту [Текст] : навчальний посібник / Л.В. Долинська, Л. П. Матяш-Заяц. - К.: Каравела, 2010. - 304 с.
Повніше

Конфліктологія [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка; за ред. Г.В. Гребенькова. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 229 с.
Повніше

Яхно Т.П. Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навчальний посібник для вищої школи / Т.П. Яхно, І.О. Куревіна; Львівська комерц. акад. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 168 с.
Повніше

Конфліктологія [Текст]: навч. посіб. для вузів / Д.В. Коваленко, І.М. Шалімова, О.М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. - Харків : Точка, 2012. - 221 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Способы предупреждения и разрешения конфликтов
Повніше

Етнонаціональний конфлікт
Повніше

Чинники та фактори виникнення конфліктів
Повніше

Социально-политические и политические конфликты
Повніше

Типи та види конфліктів
Повніше

Конфлікт як соціальне явище
Повніше

Словарь основных терминов и понятий
Повніше