Цiкаві надходження


Переглянути архiв надходжень


ф1560861кп хр ; 271.2-788-055.2(477.65-22)(09)
Чечелівський монастир в документах і спогадах [Текст] / упоряд.: А. В. Пивовар, А. С. Гуменюк, Є. М. Гуменюк.- К. : Академперіодика.-2019.- 430c.

У виданні представлено наявні архівні документи з історії заснування Чечелівського жіночого монастиря Херсонської єпархії, його становлення, закриття та подальших подій довкола монастирського храму до його зруйнування на початку 1930-х років, а також відповідні спогади та відомості про село Мала Чечеліївка (нині Велика Чечеліївка Новгородківського району Кіровоградської області), де на рубежі ХІХ–ХХ ст.. постав монастир.

Книга у каталозі


в1573978кп хр, в1573979 иск; 75.046.3(477)(084)
Атлантова, С. Ікони на ящиках з-під набоїв [Текст] : альбом / С. Атлантова, О. Клименко.- Київ : Дух і Літера.-2021.- 152c.

Видання присвячене мистецькому проєкту «Ікони на ящиках з-під набоїв» Соні Атлантової та Олександра Клименка. Написані на фрагментах ящиків з-під озброєнь, привезених з фронту, ікони є мовчазними свідками війни на Сході України і водночас свідченням перемоги життя над смертю (не тільки символічної, але й реальної).

Книга у каталозі


ф1554385кп мп ; 821.161.1(477.63)'06-1:75
Некрасовская Л. О библейских полотнах стихотворной строкой [Текст] / Л. Некрасовская.- Дніпро : Інновація.-2017.- 204c.

Це унікальне видання, що поєднує в собі і поетичну збірку, і художній альбом, і глибоке філософське дослідження сутності мистецтва і всього всесвіту. В цьому випадку можна сказати «на початку було слово, потім зображення, і знову слово». Велике древнє слово надихало митців і вони створювали полотна, і таким чином слова перетворилися в зорове сприйняття, принципово невербальне. Але далі ці полотна самі стають основою для слів. Ось поет бачить їх в різних музеях світу, і вони проникають в душу, і знову відбувається трансформація, Овідіева метаморфоза - картини перетворюються знову в слова, в вірші, але осмислюються по-новому і створюють нову реальність, бо слова, як відомо, творять світи - біблійний сюжет надихав художника створити картину, картина надихала поета на вірш, на переосмислення.

Книга у каталозі


ф1560935кп хр ; 272/273-9(477)
Панас К. Історія української церкви [Текст] / К. Панас.- К. : Центр учбової літератури.-2019.- 158c.

В історичному нарисі, написаному на основі аналізу праць, надрукованих у минулому, і сучасних наукових монографій, вперше висвітлено процес становлення і розвитку Української Католицької Церкви від найдавніших часів до наших днів. Для широкого кола читачів, зацікавлених у пізнанні білих плям в історії України.

Книга у каталозі


1560932кп хр ; 27-526.62
Ярема В. Дивний світ ікон [Текст] / В. В. Ярема.- К. : Центр учбової літератури.-2019.- 73c.

Метою цієї праці є дати популярне тлумачення ікони (та іконопису взагалі) з двох сторін: теологічної (релігійної) та мистецької. Тут розглядається еволюція іконопису (зокрема, українського) у пов'язанні з історією церкви та з розвитком храмової архітектури. Призначена праця для мистецтвознавців, студентів мистецьких навчальних закладів та мистців, що займаються (або мають намір займатись) церковним малярством. Очевидно, цікавою буде вона і для священників. Автор, Володимир Васильович Ярема, є духовною особою; в церковному житті він - Димитрій, Патріарх УАПЦ.

Книга у каталозі


ф1560912кп рф ; 271.2-282.7-247
Холмське Євангеліє XIII століття [Текст] / ред. Е. Куц. - Факс. вид.- Київ : Горобець.-2015.- 379c.

Холмське Євангеліє XIII ст. – унікальна рукописна книга написана уставом на 167 пергаментних аркушах церковнослов'янською мовою з виразними рисами української фонетики. Це видання факсимільного типу побачило світ у видавництві «Горобець» 2015 року в рамках проєкту «Повертаємо в Україну духовні цінності» за сприяння Українського культурного фонду. Видання рукопису доповнене науковими статтями: з історії Холмського Євангелія XIII століття В. Корнієнка, з художнього оздоблення рукопису В. Александровича, з історії українців Холмщини П. Троневича. Пам’ятка є цінним джерелом української мови.

Книга у каталозі


ф1560376кп рф ; 27-23
Біблія у гравюрах Гюстава Доре [Текст] / ред. Ф. Шпитко ; худож. Г. Доре.- Львів : Апріорі.-2019.- 488c.

Це видання Святого Письма містить 241 ілюстрацію французького художника Гюстава Доре. Виконані ще в 1864 – 1866 роках, вони досі залишаються взірцем живого осягнення засобами графіки багатовікової біблійної історії Старого і Нового Завітів від створення світу до Одкровення Йоана.

Книга у каталозі