Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Сільське господарство


Основи аграрного консалтингу [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - К.: Ліра-К, 2015. - 260 с.
Повніше

Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору України [Текст] : аналітітична доповідь / О. В. Собкевич [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ: НІСД, 2014. - 64 с.
Повніше

Горьовий В. П. Менеджмент фермерських господарств [Текст] / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; Уманський нац. ун-т садівництва. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 366 с.
Повніше

Світове сільське господарство та зовнішньоекономічна діяльність [Текст]: навч. посібник / Дніпроп. держ. агр. ун-т. - Дн-ськ : Дніпроп. ун-т ім. А. Нобеля, 2011. - 184 с.
Повніше

Селекція і насінництво – суттєвий чинник підвищення продуктивності сільськогосподарських культур.
Повніше

Зайнятість сільського населення в Україні: проблеми та шляхи вирішення
Повніше

Земельний ринок в Україні: сучасний стан та світовий досвід
Повніше

Світовий досвід ринкового обігу земель.
Повніше

Політика розвитку сільських територій в Україні.
Повніше

Аграрний бізнес у системі організації сільського господарства
Повніше

Проблеми і напрями розвитку сучасного землекористування в Україні
Повніше

Інвестиційне забезпечення як основа розвитку аграрної економіки України
Повніше

Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Повніше

Агропромислова інтеграція
Повніше

Сучасні інформаційні технології в агроконсалтинговій діяльності
Повніше

Іноземний досвід менеджменту фермерських господарств
Повніше

Пріоритетні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору
Повніше

Регіональна структура і особливості сільського господарства
Повніше

Органічне землеробство
Повніше