Червень  2024 року
 
Пропонуємо до вашої уваги список книг, які мали найбільший попит цього року.
Під час складання рейтингу враховувалися запити читачів відділів обслуговування.

 

004.056(075.8) Б 91
Бурячок В.Л. Інформаційний та кіберпростори: проблеми безпеки, методи та засоби боротьби [Підручник]/ В.Л. Бурячок, Г.М. Гулак, В.Б. Толубко.- Львів: "Магнолія 2006", 2018.-449 с.

 
У виданні висвітлено головні ознаки таких понять, як інформаційне суспільство, інформаційний і кіберпростори, інформаціна та кібербезпека. Розкрито основи їх формування та розвитку, досліджено їх сутність основний зміст та складові. Значну увагу приділено типовим інцидентам у сфері високих технологій, методам і засобам реалізації атак на інформаційний і кіберпросторам та тим заходам, які можуть послабити їх деструктивний вплив. Розглянуто метеоди та засоби боротьби в інформаційному і кіберпросторах, а також досліджено особливості захисту сучасної інфосфери в умовах стороннього кібернетичного впливу.

782.071.2(477)(09/К 89-913612
Галина Кузяєва. Солоспів : статті, спогади, фото, матеріали до біографії / Дніпропетр. акад. музики ім. М. Глінки ; уклад., загал. ред., комент. А. Тулянцев.- Дніпро: Ліра, 2023.- 303 с. : фот.- (Видатні музиканти Дніпропетровщини).

 
 Серед співачок, які присвятили себе мистецтву камерного виконання, виділяється заслужена артистка України Галина Кузяєва, прекрасна вокальна школа якої, загальна музичність, неповторна чистота інтонацій поєднувалися з рідкісним по красі, ніжності та гнучкості голосом. Лауреатка міжнародного конкурсу вокалістів ім. В. Белліні (Італія) Галина Кузяєва багато років працювала солісткою Дніпропетровського будинку органної та камерної музики, а у Дніпропетровській філармонії – не тільки солісткою, а її художнім керівником. Водночас викладала у Дніпропетровському музичному училищі ім. М. Глінки на відділі «Академічного співу», а також була найулюбленішим ілюстратором концерртмейстерського відділу. Галина Матвіївна Кузяєва розуміла життя в мистецтві як постійне прагнення до вдосконалення.

746(477) Н 20 ф1569437кп
Найден О. С. Українська народна лялька. - 2-ге вид. - Київ : Стилос, 2020. - 240 с. : фот. кольор., іл.

 

Видання несе в собі основну мету – показати красу народної автентичної ляльки, яка є частиною української іграшкової культури, а разом з тим – і частиною східнослов’янської та європейської лялькової культури ХХ ст. Важливими є також визначення місця й ролі цієї ляльки в контексті сучасної лялькової культури, аналіз її антропоморфних предтеч, виявлення її традиційних домінантних ознак, її наявних та опосередкованих звя’зків з іншими ляльками. Автором використано здобутки сучасної археології, історії, фольклористики, етнології, культурології й філософії, які допомагають розкрити образ української народної ляльки.

Видання буде корисним історикам, етнологам, мистецтвознавцям тощо.

821.161.1 П12
Павлюк І. Я бачу, вас цікавить пітьма.- Львів: Видавництво Старого Лева,2023.-664с.

 
Роман Ілларіона Павлюка "Я бачу,вас цікавить пітьма" має надзвичайно крутий сюжет: тут і містика, і триллер, і жахи.  Автор чітко вимальовує психологічний портрет кожного героя і  персонажі дуже колоритні. Роман захоплює з перших сторінок і не відпускає до кінця. Хто любить суміш різних жанрів , буде цікаво. Якби жанру триллера не існувало, то після цієї книги його б варто вигадати.Цей роман порівнюють з творчістю Стівена Кінга.

"Пітьма моторошна, огидна та бридка, однак лише в такій пітьмі можна побачити справжнє світло".

1577602кп бф 342.78(477)(094.5) П 68
Права і свободи людини та їх дотримання під час воєнного стану [Текст]: навч.-практ. посібник / уклад.: М. І. Ануфрієв, Т. Г. Грицай, О. І. Дубенко та ін. - Київ : Професіонал, 2022. - 309 с.

 

Видання «Права і свободи людини та їх дотримання під час дії воєнного стану» визначає коло конституційних прав, які зазнають легітимних обмежень у нинішній період часу існування нашої держави, а також як захищаються ці права в такі складні і небезпечні часи. Видання розраховане на широкий загал читачів, військовозобов’язаних та військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, органів правосуддя, практикуючих правників; здобувачів юридичної освіти та їх викладачів.

1577621 621.396.967 (072) Р 15
Радіолакаційна станція AN/TPQ-48. Методичний посібник.- Київ.: "Центр учбової літератури", 2022.- 58 с.

 
Посібник призначений для принципу роботи, складу радіолокаційної апаратури та порядку експлуатації за бойовим призначенням новітньої радіолокаційної станції контрбатарейної боротьби AN/TRQ - 48 підрозділів артилерійської розвідки ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних Сил України. Посібник розроблено для курсантів, також від може бути використаний викладачами навчальних підрозділів та командирам підрозділів артилерійської радіолакаційої розвідки у їх практичній діяльності.

1576803 821.161.06 С16
Саліпа О.Дерево роду.- Харків:Книжковий Клуб "Клуб Сімейног Дозвілля."2022.-352с.

 
                          Новий роман Ольги Саліпи "Дерево роду"- захоплива та драматична історія сімї Луциків, сімейна сага. Сюжет романа сповнений напруження та драматизму, де кожен з героїв взаємодіє з світом і своїми внутрішніми демонами. Роман ставить вічні теми справедливості , вини та спокути за вчинені гріхи. Історія розпочата в кінці 19ст. , триматиме до середини 60х. двадцятого століття і в історії однієї сімї , як в краплі роси відображається історія всієї країни. Події роману відбуваються в Тернопільській області в місті Гусятин, де народилась авторка роману, практично вона пише історію свого роду. Велика історія пишеться долями маленьких людей.

75.046.3:27-31(092) С 83 ф1560434кп
Страсті Христові Василя Курилика / Укр. катол. ун-т, Ін-т екумен. студій ; авт.-упоряд. Х. Береговська ; вступ. слово І. Дацько ; пер. з англ. Г. Дичок ; пер. з фр. В. Коваль ; пер. з ісп. Л. Дмитренко. - Львів : Апріорі, 2018. - 392 с. : іл. - Бібліогр.

 

Перше видання в Україні про творчість канадського художника українського походження Василя Курилика. Воно містить 160 творів, які ілюструють вірш за віршем «Страждання, смерть і воскресіння Христа» за Євангелієм від Матея і поділено на текстову та ілюстративну частини. Читач знайде у виданні короткий опис життєвого і творчого шляху Василя Курилика, а також рецензії та текст-пояснення самого митця. Матеріал викладено на чотирьох мовах. «Страсті Христові» - це символ подяки Богові від митця за духовне зцілення. Творчість художника й надалі залишається відкритим простором для шукання Вічного.

Видання буде корисним всім, хто цікавиться образотворчим мистецтвом.

821.161.2'06-312.2
Тарас Голота. Між Євами і Мальвами: Бюро пам'яті для Чорнильних [Текст] / Т. Голота. - Дніпро : Середняк Т. К., 2020. - 381 с.

 
Динамічний сюжет книги сповнен філософією та психологією. Хоча на початку здається, що це щось націлене на підлітків, але згодом розумієш, як багато сенсу вкладено в текст. До того ж в книзі присутня невеличка детективна лінія, яка ще більше інтригує читача. Події розгортаються досить непередбачувано, а персонажі не припиняють дивувати.Також у книзі підіймається ряд інших - дуже важливих в сучасному суспільстві.

004.92(075.8) Т 48
Ткач М.Р. Практичні заняття з комп'ютерної графіки (система Corel-Draw): Навчальний посібник.- Львів, "Новий світ - 2000"

 
У навчальному посібнику у формі лабораторних робіт розглянуті питання створення та редагування векторних графічних зображень, художніх текстів, використання різноманітних ефектів, а також, обробка растрових зображень в системі CorelDraw. Для студентів вузів технічного профілю, що вивчають дисципліни інженерна та комп'ютерна графіка.

1489518 628.1(075.8) Т 81
Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник.- К.: Знання, 2009.- 735 с.

 
Розглянуто основні схеми водопостачання населених пунктів і промислових підприємств. Висвітлено конструктивні особливості й основні принципи розрахунку та конструктруювання водозабірних споруд, станцій підготовки води, насосних станцій, резервуарів та водонапірних башт, водопровідних мереж і водоповодів. Розкрито також питання поліпшення якості води, запасних та регулювальних споруд, джерел водопостачання тощо. Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями "Водопостачання та водовідведення", "Соруди і обладнання водопостачання і водовідведення".