Вересень  2020 року
 
Видання високого рейтингу
 

84(7СПО)6-44 У36
Уильямс, Джон. Август [Текст] : исторический роман / Д.Уильямс. - М. : АСТ,Астрель, 2002. - 426 с.

 
Роман известного американского писателя и поэта Джона Уильямса посвящен жизни одного из величайших политических деятелей истории – римского императора Августа. Будучи тонким стилистом, автор воссоздает широкую панораму бурной римской жизни, гражданских войн, заговоров, интриг и строительства грандиозной империи. В романе перед нами открывается широкая панорама международной и внутренней политики Римской истории, очень ярко вырисован портрет Октавиана Августа. Роман написан в эпистолярной форме и состоит из трех частей - первая приход к власти ,вторая рассказ о его правлении , но самая глубокая часть романа - это третья- письмо императора к своему другу.В третьей части император ,который скрывал свои чувства, предстает перед нами человеком со своими болями , радостями и печалями.Несмотря на то , что роман написан в форме писем,отрывков из дневников и воспоминаний, читается легко .

908 В85
Все о Турции.-Харьков: Фолио, 2018.-268с.

 
Турция - это жемчужина Средиземноморья, одна из красивейших стран мира,колыбель древних цивилизаций и место пересечения мировых культур.Нынешняя Турция- динамично развивающееся государство. Пережив серьезный кризис в первой четверти 20 века и , благодаря неукротимой энергии первого президента Кемаля Ататюрка, в конце 20 века Турция достигла значительного экономического прорыва. Сейчас эта страна претендует на ключевые роли в экономической и политической жизни региона. В последние годы Турция стала Меккой для туристов , а почерпнуть информацию и составить предсталение о ней поможет эта книга.

821.161 І17
Ів Г.Японські історії:збірка оповідань,серія "Відкрий світ".- К.:Вид. група КМ-БУКС,2016-192с.

 
Книги серії "Відкрий світ"розповідають про подібне чи відмінне від нашого життя ,розкривають особливості побуту та менталітету,традиції та культурну спадщину різних країн.Книга письменниці Галини Ів являє собою сбірку оповідань про Японію . Авторка щиро і небайдуже проведе вас стежками загадкової далекої Японії.Книга письменниці Галини Ів являє собою збірку оповідань, які занурюють читача в різні ситуації і розкривають особливості життя в далекій Країні вранішнього сонця. Авторка щиро і небайдуже проведе вас стежками далекої Японії, серйозно, а подекуди з гумором, поділиться тим, що дізналася за останні роки про цю країну та її мешканців. Це не та інформація, яку можна вичитати в путівниках чи в інтернеті, вона особисто відчута і пережита автором зі сльозами чи зі сміхом.

ф1560258 044.777 (075.8) П19
Пасічник В., Веб-дизайн.-Львів, 2019

 
Підручник містить матеріал, необхідний для вивчення основних теоретичних засад, функціональних можливостей та практичного застосування сучасних систем і технологій баз даних, розроблення прикладних засобів та комп'ютерних інформаційних систенм різного спрямування на основі реляційних баз даних.

Ф 1560358 004.6(075.8) П 19
Пасічник В., Сховища даних.-Львів, 2019

 
Опис математичного моделювання цієї книги базується на засадах математичного програмування. Поряд із класичною задачею лінійного програмування розглянуто задачі за умов ризику та невизначеності. Наведено приклади розв'язування цих задач на комп'ютері. Посібник перш за все спрямований на студентів економічного профілю і здобувачів наукового ступеня кандидата економічних наук.Може бути корисний науковим співробітникам, аспірантам і студентам, які спеціалізуються в галузі моделювання і програмування.

1560476 004.92(075.8) Т 48
Ткач М.Р., Практичні занятя з комп'ютерної графіки.- Львів, 2019

 
Розглянуто основні поняття управління проектами, властивості та сутність управління проектами, обмеження, що вникають в проектах. Наведена класифікація проектів за різно манітними класифікаційними ознаками, поняття циклу життя проекту та продукту, характеристики фаз моделі циклу життя.

1550626 004.415.2(075.3) Ц 25
Цвіркун П.І., Розробка програмного забеспечення комп'ютерних систем програмування.- Дніпро, 2016

 
Запропоновано опис мови С++, побудований за принципом "подати в одній книжці" весь матеріал, необхідний для початкового вивчення дисціпліни "Програмування". Наведено основні поняття мови програмування С++, а також методи розробки програм. Подано лабораторний практикум з основ програмування мовою С++. Сформульовано вимого до складових курсового проекту з програмування та наведено рекомендації щодо його оформлення, подані завдання до навчальної практики.

ф 1560497 004.65.(075.8) Ш 32
Шаховська Н., Сховища та простори даних, Кн.2.- Львів, 2019.

 
Подано вдмінності між сховищами даних та традиційною реаляційною базою даних, детально проаналізовано методи видобування даних, які сприяють вирішенню багатьох завдань, з якими стикається інформаційний аналітик, оскільки як слушно зазачають автори, видобування даних, передбачає дослідження і виявлення "машиною" (алгоритмами, засобами штучного інтелекту) в "сирих" даних прихованих знань, які раніше не були відомі, нетривіальні, практично корисні, доступні для інтерпретації людиною.