Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Історія економіки та економічної думки


Холопов, А. В. История экономических учений: учеб. пособие. - М., 2008. - 448 с.
Повніше

Проскурін, П. В. Історія економіки та економічних учень. Економічна історія індустріальної цивілізації. - К., 2008. - 400 с.
Повніше

Покидченко, М. Г. История экономических учений: учебное пособие. - М., 2008. - 271 с.
Повніше

Новикова, З. Т. История экономических учений: учебное пособие для вузов - М., 2007. - 255 с.
Повніше

Ковальчук, В. М. Історія економіки та економічної думки: навч. посібник - К., 2008. - 647 с.
Повніше

Калина, А. В. Економічна історія: навчальний посібник - К., 2007. - 247 с.
Повніше

Вощанова, Г. П. Экономическая история: учебное пособие. - М., 2007. - 255 с.
Повніше

Гусейнов, Р. М. Экономическая история. История экономических учений: учебник для вузов. - М., 2008. - 384 с.
Повніше

Козлова, Алла Іванівна. Економічна історія: навч. посібник - К., 2009. - 342 с.
Повніше

Економічна історія зарубіжних країн: навчальний посібник / за ред. Уперенка М. О. - Харків, 2009. - 560 с.
Повніше

Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку XX ст.: навчальний посібник для вищої школи. -К.: Знання, 2011. - 566 с.
Повніше

Історія економіки та економічної думки: XX - початок XXI ст.: навчальний посібник для вищої школи. - К.: Знання, 2011. - 582 с.
Повніше

Любохинець, Л.С. Історія політичних та економічних вчень [Текст] : навч. посібник / Л.С. Любохинець, В.М. Шавкун, Л.М. Бабич ; Хмельниц. нац. ун-т. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 293 с.
Повніше

Мацелюх Н. П. Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст]: навч. посібник для самост. підгот. до курс. екзаменів та компл. держ. екзамену з економ. теорії / Н.П. Мацелюх, І.А. Максименко. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2014. - 382 с.
Повніше

Якобчук, В. П. Економічна теорія [Текст] : навчальний посібник / В. П. Якобчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - 3-тє вид.,перероблене. - К.: Ліра-К, 2015. - 408 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Ринок: суть, функції, структура. Напрями формування ринкової інфраструктури
Повніше

Теорії меркантилістів та політичні вчення західної Європи ХV-ХVІІ ст.
Повніше

СЛОВНИК ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНИХ ТЕРМІНІВ ТА ОДИНИЦЬ ВИМІРУ
Повніше

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ В ОСТАННІЙ ТРЕТИНІ XIX-НА ПОЧАТКУ XX ст.
Повніше

Історія економіки та економічної думки
Повніше