Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Екологічне право


Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості [Текст] / ред.: Д. Скрильніков, Є. Алексєєва. - Львів : ЕПЛ, 2013. - 96 с.
Повніше

Екологічне право України. Особлива частина [Текст]: навчальний посібник для вищої школи / О. М. Шуміло [та ін.] ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 432 с.
Повніше

Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового забезпечення екологічної політики України (теоретичні аспекти) [Текст] : монографія / О. С. Заржицький; Нац. гірн. ун-т, Юрид. фак. - Дн-ск: НГУ, 2012. - 200 с.
Повніше

Галушкіна Т.П. Екологічна сертифікація в системі державного екологічного управління [Текст]: монографія / Т. П. Гулушкіна, Є. І. Гордійчук. - Харків : Бурун Книга, 2010. - 288 с.
Повніше

Екологічне право України.-381 с. -Харків, 2005
Повніше

Список видань
Повніше

Передумови та стан впровадження інтегрованої системи екологічної сертифікації в Україні
Повніше

Правове регулювання охорони і використання атмосферного повітря
Повніше

Система оцінки впливу на навколишнє середовище в Україні
Повніше

Правове регулювання якості довкілля - стратегічний напрям екологічної політики України.
Повніше

Поняття екологічної безпеки та правова основа її забезпечення
Повніше

Управління природокористуванням та охороною довкілля
Повніше