Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Логістика


Сумец А.М. Логистика. Теория, ситуации, практические задания: учебное пособие для вузов / А. М. Сумец. - К.: Хай-Тек Пресс, 2008. - 320 с.
Повніше

Тридід О.М. Логістика: навч. посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К.: Вид. дім "Професіонал", 2008. - 176 с.
Повніше

Галанов В.А. Логистика: учебник для среднего профобразования / В.А. Галанов. - М. : Форум. - [Б. м.] : ИНФРА-М, 2007. - 272 с.
Повніше

Герасимов, Б. И. Основы логистики: учеб. пособие / Б. И. Герасимов, В. В. Жариков, В. Д. Жариков. - М. : Форум, 2008. - 304 с.
Повніше

Алькема, В.Г. Логістика. Теорія та практика: навчальний посібник для вузів / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - К. : Професіонал, 2008. - 272 с.
Повніше

Модели и методы теории логистики: учеб. пособие / под ред. В. С. Лукинского. - 2-е изд. - [Б. м. : б. и.], 2008. - 448 с.
Повніше

Радионов Р.А. Логистический менеджмент: нормирование и управление товарными запасами и оборотными средствами в коммерческом предприятии: учеб. пособие / Р. А. Радионов. - М. : А-Приор, 2008. - 480 с.
Повніше

Сокур, І.М. Транспортна логістика: навчальний посібник для вузів / І. М. Сокур, Л. М. Сокур, В. В. Герасимчук. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 222 с.
Повніше

Основы логистики: учебник / под ред. В. В. Щербакова. - СПб. : Питер, 2009. - 432 с.
Повніше

Чухрай, Н. І. Формування ланцюга поставок: питання теорії та практики / Н. Чухрай, О. Гірна. - Львів : Інтелект-Захід, 2000.-232 с.
Повніше

Сумець О.М. Логістичні системи і ланцюги поставок [Текст]: навчальний посібник / О.М. Сумець, Т.Ю. Бабенкова. - К.: Хай-Тек-Прес, 2012. - 220 с.
Повніше

Смирнов І.Г. Транспортна логістика [Текст]: навчальний посібник для вузів / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.
Повніше

Окландер М.А. Логістика [Текст]: підручник для вузів / М. А. Окландер. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 346 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Модели выбора логистических посредников
Повніше

Предпринимательская логистика
Повніше

Сбытовая деятельность или логистика сбыта
Повніше

Організація логістики на підприємстві
Повніше

Розвиток транспортної логістики в Україні
Повніше

Планування логістичної системи підприємства
Повніше