Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Авторське право


Драпак Г.М., Скиба М.Е. Основи інтелектуальної власності.- К.: Кондор, 2007.- 156 с.
Повніше

Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: підручник. - К.: Кондор, 2008. - 428 с.
Повніше

Свечникова И.В. Авторское право:Учебное пособие / И.В.Свечникова.-3- узд.-М.:Издательско-торговая корпорація «Дашков и К», 2012.- 224 с.
Повніше

Список видань
Повніше

Авторські та суміжні права
Повніше

Міжнародні угоди з охорони авторського права, і суміжних прав
Повніше

Особливості формування та розвитку авторського і суміжних прав
Повніше