Фонди та колекції

 

ДОКУМЕНТИ ПРО ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ ОБЛАСТЬ

В бібліотеці зібрані унікальні фонди з краєзнавства. В краєзнавчому  відділі близько 30 тисяч книг, брошур, журналів, газет, карт, листівок, каталогів, буклетів, афіш. Це документи, які містять інформацію про Дніпропетровщину: рідкісні видання минулих століть про Катеринослав і Катеринославську губернію; місцева періодика, починаючи з окремих катеринославських видань XIX ст.; обов’язковий примірник усього що друкується на території області: книги, фотоальбоми, журнали, газети, мапи, листівки; видання організацій, установ, підприємств, в т.ч. на електронних носіях.

 

КОЛЕКЦІЯ РІДКІСНИХ І ЦІННИХ ДОКУМЕНТІВ

Знаходиться в секторі рідкісних і цінних документів. Історико-культурний та науковий фонд книжкових раритетів XVII – початку XX століття. Стародруки; прижиттєві твори та твори, що не перевидавались, видатних вчених, письменників, діячів культури, унікальні енциклопедії, словники та довідники XVIII – XIX ст., література з генеалогії; фотографії та родоводи видатних державних діячів науки, культури, полководців; зразки поліграфічного мистецтва.

 

ПАТЕНТНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Видання патентних відомств, описи винаходів до авторських свідоцтв з 1924 p. (у тому числі фонд «Для службового користування»); описи патентів на винаходи України з 1994 p., описи Євразійського патентного відомства з 1998 р.

Офіційні бюлетені з усіх видів інтелектуальної власності. Реферативна патентна інформація про винаходи країн світу з 1972 р.

Фототека промислових зразків (1992–1995 pp.) на мікроплівці.

Нормативно-технічна документація:

Державні, Міждержавні, Міжнародні та інші стандарти .

Реферативна інформація органів науково-технічної інформації на паперових та електронних носіях.

Періодичні видання з патентознавства, винахідництва та раціоналізації.

Книжковий фонд з техніки, технічних наук, сільського та лісового господарства.

 

ВИДАННЯ ІНОЗЕМНИМИ МОВАМИ

Універсальний за змістом фонд книг та періодичних видань 127 мовами світу з філософії, психології, економіки, природознавчих наук, техніки, мистецтва, історії, географії, колекція словників 96 мовами світу, в т.ч. країн СНД, унікальні довідкові видання, енциклопедії Encyclopedia BritannicaEncyclopedia Americana та інші, навчальні посібники, самовчителі, розмовники, методична література з питань методики викладання іноземних мов; документи з теорії перекладу, твори художньої літератури від античної до сучасної.


МИСТЕЦТВО

Наукові праці та довідкові видання з історії вітчизняного та зарубіжного мистецтва; альбоми репродукцій видатних митців; збірки нот для різних видів музичних інструментів та виконавчої майстерності; унікальна колекція грамзаписів класичної музики, хорових та інструментальних композицій; компакт-диски та аудіокасети виконавців вітчизняної естради; зібрання драматичних творів класичної та сучасної літератури; методичні рекомендації щодо оформлення театральних вистав, ритуальних та народних свят; добірки сценаріїв на допомогу художній самодіяльності.


ГАЗЕТИ ТА ЖУРНАЛИ

Універсальний за змістом фонд періодичних видань: журнали та газети.

Зберігається близько 3 тис. назв журналів та 850 назв газет, починаючи з 1944 року.

 

СУСПІЛЬНІ ТА ГУМАНІТАРНІ НАУКИ

Книжковий фонд: наукові праці, підручники, довідники, науково-популярні видання із: суспільних та гуманітарних наук: соціології, статистики, демографії, історії, економіки, політики, права, військової справи, філології, релігії, філософії, психології, культури, науки, освіти, фізичної культури і спорту;

природничих наук: охорона природи, фізико-математичних, хімічних, геодезичних, геофізичних, географічних, біологічних;

охорони здоров’я та медицини: загально-довідкова та популярна література.


ЗАКОНОДАВЧІ ВИДАННЯ, БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ,

 ДОВІДНИКИ ТА ЕНЦИКЛОПЕДІЇ 

Фонд інформаційно-бібліографічних видань: літописи книг, журнальних, газетних статей, авторефератів дисертацій; реферативні видання.

Фонд довідкових видань: енциклопедії; словники; довідники; зібрання законодавчих документів Уряду та нормативно-правових документів міністерств і відомств України; статистичні щорічники; путівники; календарі; атласи.


ВИДАННЯ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ

Універсальний книжковий фонд, біля 100 тисяч примірників, електронна колекція книг та фільмів, періодика для дорослих і дітей, для сімейного читання та різноманітних захоплень, навчання і бізнесу, яка знаходиться у відділі абонемента.


ГОЛОВНИЙ ФОНД ДОУНБ

У відділі зберігання основного фонду розміщена більша частина універсального за змістом книжкового фонду бібліотеки (близько 1 млн. видань). Його  основу складають контрольні примірники наукових, науково-популярних, довідкових, учбових  видань,  твори художньої літератури.

 

ОКРЕМІ КОЛЕКЦІЇ 

Англомовна колекція книг, відеофільмів та CD-ROM, що була надана Відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні., яка знаходиться в інформаційно-ресурсному центрі «Вікно в Америку».

 

Колекція літератури  «Канадсько-Українського бібліотечного центру», яка подарована Канадським Товариством Приятелів України (м. Торонто).  До колекції увійшли книги, які були видані українською діаспорою протягом XX сторіччя від 1907 до 1998 року. Деякі з них є унікальними: перші видання творів письменників “другої хвилі” української еміграції, які друкувалися в сорокових роках у Німеччині, Австрії і Франції; книги з автографами та екслібрисами відомих письменників і діячів української діаспори, періодичні видання, які, на жаль, припинили своє існування, і тому є особливо цінними для дослідників.

Найцінніша частина колекції –  книги українською мовою з питань історії, політики, культури, літературознавства, які були видані в різні історичні часи і пов’язані з українікою.

Тут є збірки поетів Євгена Маланюка, Леоніда Мосендза, Володимира Яніва, Віри Вовк, Тодося Осмачки, Яра Славутича ,Ганни Черінь,  Юрія Буряківця, твори майстрів художньої прози Емми Андієвської, Івана Багряного,  Степана Горлача, Олекси Гай – Головка, Докії Гуменної, Володимира Кубійовича, Ольги Мак, Зиновія Книша та інших.   

Розділ періодики (понад 5500 прим) представляє більшість українських періодичних видань діаспори с початку XX століття до сьогодення. Це такі широко відомі часописи, як «Сучасність», «Визвольний шлях», «Нові дні», «Український історик», різні календарі, альманахи.

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА

Зібрана в Центрі художньої літератури, де представлено 3 тис. примірників українською та російською мовами, від всесвітньо відомої класики до дитячих казок + 200 тис. видань художньої літератури, що зберігаються в книгосховищі, на які приймаються попередні замовлення.