НДР


2008 рік

2012 рік

2015 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Науково-дослідну діяльність ДОУНБ координує сектор науково-дослідної роботи, вона за такими напрямками:


- розробка тематики та методики бібліотекознавчих локальних і регіональних досліджень з метою вивчити існуючі проблеми та розробити рекомендації для їх вирішення;

- проведення книгознавчих досліджень із метою відбирати документи для оцифрування та розміщення в електронних бібліотеках;

- інформаційно-тематична підтримка моніторингу читацьких уподобань населення;

-  вивчення, організація та оцифрування внутрішніх документів ДОУНБ для музейно-архівного фонду бібліотеки.