Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Мовознавство


Література по темі:
 
1485625
4 И(англ) – 09
81.432.1-7
Ц 22

Цатурова И.А., Каширина Н.А. Переводческий анализ текста. Английский язык:учебное пособие с методическими рекомендациями. – Санкт-Петербург, Союз, 2008. – 296 с.

Учебное пособие направлено на обучение письменному переводу текстов различных жанров как деятельности, объединяющей три этапа: переводческий анализ, перевод и редактирование. Особое внимание уделяется обучению переводческому анализу текста. Используются методы стилистического анализа текста и научной критики перевода.
Методические рекомендации, предназначенные для преподавателей теории и практики перевода, содержат краткое теоретическое обоснование преподавания переводческого анализа текста студентам специальности «Перевод и переводоведение», а также поурочный комментарий.