Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Сімейне право


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1552347 
347.61(477)(075.8)
С 37

Сімейне право України [Текст] : навчальний посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. - 174 с.

1552349 
347.61/.64(477)(094.4)
С 37

Сімейний кодекс України [Текст] : станом на 7 травня 2018 року: відповідає офіційному тексту / відп. за вип. В. А. Прудников. - Харків : Право, 2018. - 100 с.

ф1552516
347.61(477)(094.4)
Н 34

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України [Текст] : станом на 3 квітня 2018 року / В. І. Бобрик, С. В. Банах, Ю. О. Буглак та ін.; за заг. ред. Д. В. Журавльова. - Київ : Професіонал, 2018. - 519 с.

ф1548926 
344.61/64(477)(094.4)
Т 48

Ткачук, Олег Миколайович.  Сімейне законодавство України: постатейний покажчик правових позицій Верховного Суду України та практика ЄСПЛ [Текст] / О. М. Ткачук. - Харків : Право, 2017. - 248 с.

1546855 
67.404.5(4УКР)я73
К 61

Коломоєць, Олександр Дмитрович.  Адміністративно-правове регулювання відповідальності за вчинення насильства у сім'ї [Текст] : навчальний посібник / О. Д. Коломоєць ; ред. С. В. Пєтков ; М-во освіти і науки України. - Київ : Дакор, 2017. - 224 с.


1545197 
67.404.51(4УКР)
Б 43

Бєлік, Андрій Сергійович.  Я з тобою розлучаюсь! [Текст] / А. С. Бєлік. - Дніпро : Ліра, 2016. - 190 с.


1524802 
67.404.532(4УКР)
З-38

Захист прав дитини: підсумки першого року діяльності Уповноваженого Президента України з прав дитини Юрія Павленка (серпень 2011 - серпень 2012) [Текст] / Адміністрація Президента України, Уповноваженний Президента України з прав дитини. - Київ : [б. и.], 2012. - 155 с.