Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Логістика


Література по темі
 

1480663 чз 
65.40я73
Т 67

Тридід О.М. Логістика: навч. посібник / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Ю.О. Леонова. - К.: Вид. дім "Професіонал", 2008. - 176 с.

  У навчальному посібнику розглядаються основні відомості про логістику — порівняно нову методологію планування, керування та контролю потокових процесів в економіці. Залучення у сферу прикладення логістики значної частини етапів, елементів бізнес-процесів промислового виробництва, забезпечують новий рівень економічних відносин через формування більш широкого та комплексного спектра видів діяльності і відповідних виробничо-господарських утворень, їхній поглибленій інтеграції та адаптації, орієнтованої на споживача, підвищення конкурентоспроможності.
  Посібник розрахований на студентів економічних і технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів факультетів підвищення кваліфікації. а також широкого кола осіб, що самостійно вивчають логістику.