Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Організаційна психологія


Література по темі:
 
1515262кп чз пп
 
88.55я73   
С 30
Семечкин Николай Иванович.
Психология социальных групп: учеб. пособие. - М.: Владос-Пресс, 2011. -287 с. - (Учебное пособие для вузов).

  Учебное пособие состоит из трех частей — психология масс, психология групп, психология межгрупповых отношений. Представлен исчерпывающий материал по исследованию социальных групп, изложены все имеющиеся на сегодняшний день основные психологические и социологические теории, касающиеся групп и психологии масс. Учебное пособие отличает доступность и простота изложения, а также оригинальная, авторская подборка материалов.
  Пособие предназначено студентам, аспирантам, преподавателям, специалистам, изучающим и преподающим различные отрасли психологии (социальная, педагогическая, политическая, юридическая, организационная, психология управления, этнопсихология и т.д.), а также всем специалистам, работающим с социальными группами — социологам, политологам, юристам, педагогам, журналистам, менеджерам, философам и т.д.