Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Авторське право


Література по темі:
 
1492728кп чз пп
 
67.99(4УКР)404.3я73   
К 89
Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право: підручник. - К.: Кондор, 2008. - 428 с.

  У підручнику викладена система інтелектуальної власності в Україні. Висвітлюються основні питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності та методичні основи створення об'єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних моделей і промислових зразків, винахідництва, раціоналізації, патентно-ліцензійної діяльноси та ін. Подаються відомості про права і пільги авторів винаходів, корисних моделей, промислових зразків, знаків для товарів і послуг, топографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, "ноу-хау", творів науки, літератури і мистецтва, правила складання, порядок подачі і експертизи заявок на об'єкти інтелектуальної власності. Йдеться також про зміст патентної документації, умови проведення патентних досліджень, складання патентного формуляра і використання патентної інформації, в тому числі при прогнозуванні нової техніки. Приділяється увага отриманню і захисту авторських прав на твори науки, зокрема на комп'ютерні програми і бази даних. Розглядаються питання вартісної оцінки і комерційної реалізації' об'єктів інтелектуальної власності, складання договорів на їх створення і використання, в тому числі продаж ліцензій.
   Для студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей. Може бути використаний аспірантами, інженерно-технічними працівниками, викладачами і підприємцями.