Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Історія економіки та економічної думки


Бібліографія (надходження 2016 - 2019 рр.)
 
1551550  
330.1
С 28
Седлачек, Томаш.  Економіка добра і зла. Слідами людських пошуків: від Гільгамеша до фінансової кризи [Текст] / Т. Седлачек ; пер. з чес. Т. Окопна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2017. - 519 с.

ф1550573 
33(09)(082)
І-90
Історія торгівлі, податків та мита [Текст] : зб. наук. праць. № 1-2 (13-14) / Ун-т мит. справи та фінансів України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2017. - 300 с.

1520368
65.03(0)я73
Х 69
Ходзінський, К. Г.  Економічна історія України та провідних країн світу [Текст] : навчальний посібник для студ. вузів / К. Г. Ходзінський, П. П. Мазурок. - 2-е вид., випр. - Львів : Магнолія Плюс, 2012. - 147 с.