Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінансове право


Література по темі:
 
1495149кп чз
     
67.402(4УКР)я73
Л 87
Лучковська Світлана Ігорівна.
Фінансове право [Текст] : навч. посібник / С. І. Лучковська. - К.: КНТ, 2010. - 296с.

  У навчальному посібнику розкривається зміст основних категорій та понять Загальної та Особливої частин навчальної дисципліни «Фінансове право». У Загальній частині висвітлено сутність фінансів та фінансової діяльності держави й органів місцевого самоврядування, поняття, предмет і метод фінансового права, його джерела та система, зміст фінансових правовідносин і норм фінансового права, правові основи фінансового контролю. В Особливій частині розглядаються правові засади регулювання фінансових відносин у галузі бюджетної діяльності, податків, державного й муніципального кредиту, державних і місцевих видатків, а також у сфері страхування, банківської діяльності, грошового обігу, розрахунків та валютного регулювання.
  Посібник підготовлений передусім для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Також він може бути корисним студентам інших навчальних закладів, науковцям, викладачам, спеціалістам-практикам та всім, хто вивчає або цікавиться питаннями фінансового права й проблемами фінансово-правового регулювання.