Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Бухгалтерський облік


Література по темі:
 
1547846 
657.22(075.4)
У 67

Управлінський облік [Текст] : навч.-метод. посібник / О. М. Брадул [та ін.]. – Кривий  Ріг : ДНУЕТ, 2017. - 114 с.

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Управлінський облік» розроблений згідно з програмою й призначений для студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» з напряму підготовки 071 «Облік і оподаткування». Мета підготовки та видання даного навчально-методичного посібника - надання допомоги студентам у вивченні дисципліни «Управлінський облік».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, методичні вказівки до вивчення тем дисципліни, контрольні питання, практичні завдання, плани семінарських занять, завдання для самоконтролю, методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи, критерії оцінки знань студентів, рекомендовану тематику рефератів та методичні рекомендації до їх написання, словник основних понять дисципліни, список рекомендованої літератури. 

Навчально-методичний посібник розраховано на самостійну роботу студентів. Його матеріали можуть бути використані викладачами під час проведення семінарських і практичних занять з дисциплін «Управлінський облік».