Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Література по темі:
 
1554528 
339.7.01(075.8)
Б 82

Боринець, Станіслав Якович.  Теорія та практика світових фінансів [Текст] : підручник / С. Я. Боринець; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Київський університет, 2016. - 432 с.

Розглянуто сутність світових фінансів, розвиток і сучасний стан світової фінансової системи, діяльність світових ринків золота, валюти, цінних паперів, сучасні міжнародні кредитні відносини, систему міжнародного оподаткування, економічні передумови та наслідки інтеграції України в систему світових фінансів.

Значну увагу приділено висвітленню актуальних питань теорії світових фінансів у систематизованому вигляді відповідно до сучасної системи оцінок. Поряд із теоретичними питаннями узагальнено новітній практичний матеріал. Після кожного розділу подано контрольні запитання і завдання, у кінці підручника - тексти на глосарій.

Розраховано на викладачів, студентів, аспірантів вищих навчальних закладів, науковців, фахівців-практиків, усіх, кого цікавлять сучасні проблеми міжнародних фінансів.