Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Література по темі:
 
1554970 
330.567.2(477)(02.064)
Ю 16

Юдіна, Світлана Валеріївна.  Фінансові ресурси домогосподарств [Текст] : монографія / С. В. Юдіна, О. В. Золотарьова, В. О. Гнєушева ; Дніпров. держ. техн. ун-т. - Кам'янське : ДДТУ, 2018. - 176 с.

В монографії представлено проблематику фінансових ресурсів домогосподарств України. У відповідних розділах визначено роль фінансових ресурсів домогосподарств в економічному зростанні країни; оцінено забезпеченість фінансовими ресурсами домогосподарств України; визначено напрями удосконалення механізму формування та розподілу фінансових ресурсів домогосподарств. Акцентовано увагу на основних теоретичних підходах до визначення сутності категорії «фінансові ресурси домогосподарств», класифікації та структури фінансових ресурсів домогосподарств, принципах їх формування та використання. Проаналізовано стан та динаміку їх формування та використання в Україні, визначено методи та інструменти їх управління. Досліджено вплив фінансів домогосподарств на показники їх мобільності та соціально-економічного розвитку. Визначено напрями регуляторної політики щодо управління фінансовими ресурсами домогосподарств. Запропоновано використання регресійної моделі для оптимізації процесу управління фінансовими ресурсами домогосподарств.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів та наукових співробітників вищих навчальних закладів, вчених, практиків та всіх, хто цікавиться сучасними проблемами фінансів.