Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Література по темі:
 
1559044 
336.22.02(477)(02.064)
П 32

Підвищення ефективності фіскальної політики на регіональному рівні в Україні в умовах адаптації до європейських стандартів [Текст] : монографія / Т. Ю. Александрюк, Л. Б. Баранник, О. В. Вознюк [та ін.]; ред. Л. Б. Баранник ; Ун-т мит. справи та фінансів. - Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2019. - 335 с.

Фіскальна політика як сукупність методів регулювання доходів і витрат держави спрямована на боротьбу з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівня безробіття тощо. Держава регулює сукупний попит і реальний національний дохід за допомогою державних витрат, трансфертних виплат і оподатковування. У монографії здійснено поглиблені наукові дослідження теоретико-методологічних засад формування фіскальної політики з мстою розв’язання сучасних соціальних проблем населення не тільки у країні загалом, але й на регіональному рівні.

Для фахівців, студентів, аспірантів, науковців, викладачів закладів вищої освіти.