Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Література по темі:
 
1560592
336.14(075.8)
Г 16

Галушка, Євген Омелянович. Казначейська справа [Текст] : підруч. / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. - 2-е вид., доп. і переробл. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 580 с.

У підручнику, підготовленому відповідно до навчальної програми курсу «Казначейська справа», подаються теоретичні та навчально-методичні матеріали, необхідні студентам для успішного опанування цією дисципліною. Основна увага відведена процедурам казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів, а також організації обліку, звітності і контролю в органах Державної казначейської служби України.

Підручник висвітлює основи організації бюджетного процесу, роль та значення Казначейської служби у системі фінансових органів країни, законодавчу та нормативну базу її діяльності, основні процедури обслуговування бюджетів, інформаційно-технічне забезпечення та перспективи розвитку казначейської справи в Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та спеціалістів казначейської справи.