Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Фінанси


Матеріали для реферату
 
1. Державний кредит: суть, необхідність, функції
2. Види і форми державного кредиту
3. Поняття державного боргу та його класифікація
4. Управління державним боргом Питання для самоконтролю Тестові завдання
Список літератури1. Державний кредит: суть, значення, функции

Державний кредит характеризує особливу форму фінансових відносин країни і належить до специфічної ланки державних фінансів.
Сутність державного кредиту визначається:
- за економічним змістом;
- матеріально-речовим втіленням;
- формою прояву;
- юридично-правовим характером.
За економічною сутністю державний кредит - це сукупність економічних відносин, що складаються у держави в особі органів влади и управління з фізичними і юридичними особами чи іншими країнами, за яких держава є позичальником, рідше кредитором або гарантом.
Класичною формою кредитних відносин виступають відносини Держави-позичальника, коли держава отримує фінансові ресурси - позики.
Держава-кредитор надає кредити юридичним та фізичним особам.
Держава-гарант бере на себе відповідальність за погашення позик або виконання інших зобов'язань фізичних або юридичних осіб, утворюючи таким чином умовний державний кредит.
За матеріально-речовим втіленням державний кредит проявляється у формі руху позикових коштів у результаті вторинного перерозподілу валового внутрішнього продукту. Кошти, що мобілізуються за допомогою державного кредиту, проходять через бюджет, не створюючи окремого фонду грошових коштів. Крім того, немає відокремленого органу управління державним кредитом.
  За формою прояву державний кредит поділяють на державні позики та гарантії.
За юридично-правовим характером державний кредит можна визначити як сукупність певних фінансових правовідносин, передбачених нормативно-правовими актами, які складаються між кредитором та кредитоотримувачсм з приводу залучення додаткових грошових ресурсів для покриття бюджетного дефіциту або для фінансування економічних і соціальних програм на умовах строковості, зворотності та платності. Юридичною основою державних позик є договір або угода.
  Об'єктивна необхідність здійснення державного кредиту обумовлена постійною суперечністю між величиною потреб суспільства і можливостями держави щодо їх задоволення за рахунок бюджетних фондів. Виконання функцій державою потребує збільшення обсягів фінансування щороку. Проте доходів, які надходять до державного бюджету, завжди недостатньо. Отже, за умов наявності вільних грошових ресурсів у населення, підприємств чи організацій органи влади вдаються до державного кредиту.
  Державний кредит відіграє значну роль у прискоренні соціально-економічного розвитку країни, оскільки в ін. є засобом мобілізації державою додаткових фінансових ресурсів. У разі наявності дефіциту бюджету кошти, що отримує країна, йдуть на його покриття. У випадку збалансованого бюджету чи його профіциту кошти, що надходять за допомогою державного кредиту, спрямовуються для фінансування програм соціально-економічного характеру.
Державний кредит як фінансова категорія виконує три функції: - розподільну (перерозподільну), — регулювальну; - контрольну (табл.1).2. Форми і види державного кредиту

Державний кредит може бути у двох формах: ощадна справа та державні позики.
  Ощадна справа належить до державного кредиту за умов, якщо залучені кошти спрямовуються в доходи бюджету. У даному випадку ощадні установи є посередником між державою та населенням в питаннях надання позик державі за рахунок позикових коштів без відома їх реального власника (населення).
Державні позики є основною формою державного кредиту.Література:

Фінанси [Текст]: навчальний посібник / за заг. ред. А.С. Меглаперідзе. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 419 с.

 Скачати повніше