Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Педагогіка


Література по темі:
 
1503573кп чз пп
     
74.200.2я73
Б  55
Бех, Іван Дмитрович.
Виховання особистості: підручник / І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2008. - 848 с.

  На основі авторської теорії особистісно орієнтованого виховання розкрито сутність виховного процесу як сходження особистості до морально-духовних цінностей. Особливу увагу приділено принципам втілення у виховний процес гуманістично спрямованої міжособистісної взаємодії педагога та вихованців, а також технологічним засадам її організації. Подано інноваційну методичну систему розроблення конкретних виховних занять і засоби діагностування рівня морально-духовної вихованості особистості, що дає змогу здійснювати індивідуальний корекційний підхід до вихованців.
  Наголошено на розвивальній ефективності запропонованої моделі пра-виловідповідного виховання. Вперше на понятійному рівні обгрунтовано структуру провідної суспільно значущої вчинкової системи й технологічні засоби її формування у особистості, яка розвивається. Наведено основні професійно-осо-бистісні параметри педагога, необхідні для його інноваційної виховної діяльності.
  Для студентів вищих навчальних закладів.