Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Педагогіка


Література по темі:
 
1560489 
37.01(075.8)
П 24

Педагогіка: модульний курс [Текст] : навч. посіб. / І.П. Анєнкова [та ін.]. - 2-ге вид., стер. - Львів : Новий світ-2000, 2019. - 568 с.

Навчальний посібник побудовано за кредитно-модульною системою, з урахуванням сучасних вимог педагогічної науки і практики.

Теоретичний матеріал структурований у вигляді лекцій-презентацій і складається з п’яти модулів, що становлять логічно завершені частини теоретичного матеріалу з навчальної дисципліни «Педагогіка». У модулях розкриваються загальні засади педагогіки та її історичний огляд, характеристика суб’єктів педагогічного процесу, теорії навчання і виховання, а також теорія управління середньою загальноосвітньою школою. 

Навчальний посібник розрахований на студентів, аспірантів і викладачів класичних й педагогічних університетів, а також слухачів і викладачів системи підвищення кваліфікації вчителів. Посібник також буде корисним педагогам-практикам і всім, хто цікавиться педагогікою.