Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Світ захоплень

Педагогіка


Література по темі:
 
1560510 
373.3.016:7(075.8)
К 78

Красовська, О.О. Технології викладання освітньої галузі "Мистецтво" [Текст] : навч.-метод. посіб. / О.О. Красовська ; Міжнар. екон.-гуманіт. ун-т ім. акад. С. Дем'янчука, Ін-т пед. освіти, Каф. початк. та дошкіл. освіти. - Львів : Новий світ-2000, 2018. - 151 с.

У методичному посібнику пропонуються матеріали для організації навчання з курсу «Методика викладання освітньої галузі «Мистецтво» для студентів напряму підготовки 8.01010201 «Початкова освіта» галузь знань 0101 «Педагогічна освіта».

Рекомендується для студентів педагогічних факультетів.