Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Література по темі:
 
1533562 чз
 
65.9(4УКР)291я9   
Д 42


Джур, Ольга Євгенівна  Економіка високотехнологічних підприємств: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. /Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. -Дн-ськ: Арт-Прес, 2010. -319 с.

У даному навчальному посібнику розглянуті основні розділи економіки сучасного високотехнолопчного підприємства України. Особлива увага приділена змінам, що відбулися в системі господарювання сучасних високотехнологічних підприємств та які вплинули на впровадження нових методичних та методологічних підходів для оцінки результативності, ефективності та конкурентоспроможності підприємств.
  Показано особливість реалізації інноваційної стратегії, інструменти та методи розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності високотехнологічних підприємств на сучасному етапі розвитку України.
  Навчальний матеріал розкритий за допомогою як методів теоретичного викладення, так і завдяки вирішенню практичних завдань, аналізу виробничо-економічних завдань, інформаційно-довідкового матеріалу.
Особлива увага приділена підприємствам космічної галузі, що накопичили значний досвід у створенні високотехнологічних продуктів та послуг.
  Розрахований для студентів інженерних та економічних спеціальностей, аспірантів, науковців, керівників різних структурних підрозділів високотехнологічних підприємств, державних установ.