Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Література по темі:
 
1505069кп чз пп
65.298.2я73
З-78

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: кредитно-модульний курс: навчальний посібник / за ред. Ю. Г. Козака. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 288 с.

  Навчальний посібник побудовано за стандартами кредитно-модульної системи відповідно до умов Болонської декларації. У посібнику на підставі висвітлення теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності з'ясовуються найважливіші питання функціонування підприємства як головного суб'єкта ЗЕД.
   Посібник містить проблемно-пошукові запитання, геми для доповідей і рефератів щодо змістовних модулів курсу, тестові завдання і контрольні запитання до кожного узагальненого модуля курсу, а також підсумкові тестові завдання та контрольні запитання до курсу в цілому.
    Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів.