Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Література по темі:
 
1556089
658:338.246(02.064)
М 47

Меліхова, Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність [Текст] : монографія / Т.О. Меліхова; М-во освіти і науки України. - Запоріжжя : [б. и.]; Херсон : Гельветика, 2018. - 631 с.

У монографії запропоновано розв'язання низки теоретичних та практичних проблем щодо подальшого формування й удосконалення внутрішнього контролю та оцінки ефективності економічної безпеки підприємств. Зокрема, узагальнено понятійно-сутнісну характеристику, складові, внутрішні та зовнішні суб’єкти, принципи та функції й інструментарій управління економічною безпекою підприємства. Розглянуто методологію формування системи економічної безпеки підприємств у контексті: методичних підходів до оцінки рівня та вимірювання результатів господарської діяльності; графічної інтерпретації взаємозв’язку результатів та витрат; розробки графічної аналогової моделі. Розроблено форми робочих документів внутрішнього контролю виробничих запасів та витрат на виробництво, касових операцій та розрахунків з підзвітними особами, використання лізингу та ефективності основних засобів, екологічного податку та рівня власного капіталу для забезпечення економічної безпеки підприємств. Запропоновано принципи, удосконалено методи визначення ефективності та наведена її оцінка на основі результатів господарської діяльності. Обгрунтовано доцільність витрат на економічну безпеку підприємства та розроблено концептуальні моделі витрат на створення служби економічної безпеки підприємств у короткостроковому та довгостроковому періодах.

Рекомендовано науковим працівникам, викладачам, керівникам служб економічної безпеки, органам державного управління та місцевого самоврядування, контролюючим структурам, аспірантам та студентам вищих навчальних закладів економічних напрямів підготовки.