Економіка   Економіка підприємства    Історія економіки    Логістика    Страхування    Цінні папери    Корпоративне управління АудитБухгалтерський облікВинахідництвоЕкологіяЕтика. ЕстетикаІнтелектуальна власністьІсторія   Всесвітня історія    Історія України Культурологія   Культура, мистецтво, суспільство    Культурне співробітництво    Менеджмент в галузі культури    Оперне, балетне мистецтво України    Сучасна українська музика    Українська книга    Українське кіно МаркетингМенеджмент   Контроль і ревізія    Корпоративне управління МистецтвоМовознавствоОподаткуванняПедагогікаПраво   Авторське право    Кримінально-процесуальне право    Адміністративне право    Господарче право    Екологічне право    Конституційне право    Кримінальне право    Криміналістика    Кримінологія    Митне право    Міжнародне право    Правоохоронна діяльність    Сімейне право    Соціальне право    Фінансове право    Цивільне право    Цивільне процесуальне право Політика   Державне управління ФінансиПсихологія   Психологія творчості    Організаційна психологія    Психологія конфлікта    Психологія особистості    Педагогічна психологія    Психологія спорту    Юридична психологія Сільське господарствоФілософія

Економіка підприємства


Література по темі:
 
1559070 
658.5(477)(02.064)
У 67

Управління інноваційним розвитком підприємств регіону з техногенними територіями [Текст] / В. П. Хорольський, О. В. Хорольська, К. Д. Хорольський ; ред. В. П. Хорольський ; Донец. нац. ун-т екон. і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Кривий Ріг : Чернявський Д. О., 2018. - 496 с.

У колективній монографії обгрунтована необхідність та запропоновано ряд стратегій інноваційного розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу регіону до 2030 року. Особливістю даного дослідження с те, що вперше використано комплексний підхід, який дозволяє розглядати питання переходу до інноваційної економіки територій з техногенним тиском на основі використання можливостей і методів різних галузей знань - економіки, управління, соціологів інформатики, теорії прийняття рішень та комп’ютерного моделювання.

Для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, керівників підприємств і державних організацій, підприємців, а також для усіх тих, хто працює та мешкає на територіях з техногенним тиском.